SGWP
Piątek, 20 października 2017 r.
Aktualności
25.04.2017
NOWELIZACJA JEDNOLITEGO TŁA STRATEGICZNEGO DO ĆWICZEŃZmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa Polski oraz rozszerzenie katalogu potencjalnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych wymusiły podjęcie działań dostosowujących tło strategiczne do ćwiczeń szczebla strategicznego.
21.04.2017
WIZYTA WYSOKIEGO PRZEDSTAWICIELA UNCMAC W SG WPW Sztabie Generalnym WP odbyło się spotkanie I zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michała Sikory z Wysokim Przedstawicielem Wojskowej Komisji Rozjemczej Dowództwa Narodów Zjednoczonych (UNCMAC) gen. dyw. Yeongiem Jin Cho.
21.04.2017
POLSKO-AMERYKAŃSKIE ROZMOWY SZTABOWEW piątek (21.04) w Sztabie Generalnym WP odbyło się spotkanie z delegacją USAREUR.
21.04.2017
POLSKO-NIEMIECKIE ROZMOWY SZTABOWEW piątek (21.04) w Sztabie Generalnym WP odbyło się spotkanie z przedstawicielami Departamentu Planowania i Polityki w Ministerstwie Obrony RFN.


znaleziono: 1381 wiadomości na 346 stronach
<<< -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   - >>>