SGWP
Piątek, 20 kwietnia 2018 r.
Aktualności
16.09.2013
72 WOJSKOWYCH SPECJALISTÓW NA NAJWIĘKSZYCH ĆWICZENIACH TELEINFORMATYCZNYCH
Już po raz dziewiętnasty wojskowi specjaliści z różnych dziedzin łączności i informatyki wzięli udział w największych na świecie ćwiczeniach teleinformatycznych Combined Endeavor 2013 (CE13).

Ćwiczenia Combined Endeavor, które sprawdzają kompatybilność sprzętu łączności i systemów automatyzujących proces dowodzenia, organizowane są przez Dowództwo Armii USA w Europie (USEUCOM). Rozpoczęły się 12 września ( zakończyły 26 września) w obiektach amerykańskiej bazy wojskowej (Joint Multinational Simulation Center) w Grafenwoehr (Niemcy).

W tegorocznych ćwiczeniach uczestniczyło ponad 1600 żołnierzy z 38 krajów i dwóch organizacji (NATO, CSB MNC NE).Polskę reprezentowało 72 żołnierzy będących specjalistami z różnych dziedzin łączności i informatyki, a także operacyjnego wykorzystania nowych technologii. Żołnierze biorący udział w ćwiczeniach reprezentowali Sztab Generalny WP, 11 DKPanc, 12 DZ, 16 DZ, 15 Brygadę Wsparcia Dowodzenia, Brygadę Wsparcia Dowodzenia WKP-W, Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia, Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych i Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego.

Głównym zadaniem, które otrzymała Polska Grupa Zadaniowa WP powołana rozkazem Szefa SG WP do udziału w ćwiczeniach CE13 było zabezpieczenie usług teleinformatycznych wymaganych na szczeblu batalionu, zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie Rosomak BMS. Polskie bataliony weszły w skład brygady niemieckiej i amerykańskiej. W układzie koalicyjnym brygady stworzyły Komponent Lądowy. Poszczególne komponenty (lądowy, morski i powietrzny) dowodzone były przez naczelne dowództwo (Combined Join Task Force). Polscy żołnierze pracowali w CJTF, a także prowadzili testy określające poziom bezpieczeństwa cybernetycznego narodowych segmentów sieci teleinformatycznej.Pozytywne wyniki uzyskane w trakcie CE13 potwierdzają poprawność przyjętego kierunku rozwoju i modernizacji polowych systemów teleinformatycznych. Wskazują również konieczność implementacji w Siłach Zbrojnych RP systemów automatyzujących proces dowodzenia na poszczególnych poziomach dowodzenia wyposażonych w interfejsy umożliwiające pracę w koalicji międzynarodowej. Ćwiczenia są również dobrym miejscem do skonfrontowania specjalistycznej wiedzy posiadanej przez żołnierzy oraz weryfikacji przyjętych założeń szkoleniowych.

***
Ćwiczenia odbywają się corocznie od 1995 roku. Organizowane są przez USEUCOM i skupiają kraje należące do NATO i PfP. Przygotowanie ćwiczeń poprzedzają cztery konferencje planistyczne. Polska bierze udział w ćwiczeniach od początku ich istnienia z roku na rok zwiększając zakres testów i odpowiedzialności. Obecnie jest jednym z kluczowych uczestników odpowiedzialnych za zabezpieczenie i integrację usług dostarczanych przez sieci teleinformatyczne dowódcom i operatorom pracującym w ramach stanowisk dowodzenia. Oficerowie Sił Zbrojnych RP od wielu lat pracują w kierownictwie ćwiczeń odpowiadając za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia.

Ćwiczenia CE13 swoim zakresem objęły wszystkie aspekty związane z budową systemów teleinformatycznych na potrzeby sił zbrojnych, począwszy od systemów transmisyjnych, przez sieci komputerowe, systemy informatyczne automatyzujące proces dowodzenia, systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego, kończąc na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym.
Zbudowana w czasie ćwiczenia koalicyjna struktura teleinformatyczna ulega ocenie nie tylko w ujęciu technicznym, ale również operacyjnym. Techniczna ocena realizowana jest poprzez obciążenie sieci odpowiednio przygotowanymi profilami ruchu, reprezentującymi pracę poszczególnych stanowisk dowodzenia ugrupowania bojowego. W celu zapewnienia warunków do wykonania testów operacyjnych stworzono scenariusz, który zakłada przeprowadzenie misji bojowych, stabilizacyjnych i pomocy humanitarnej w hipotetycznym państwie Tytan położonym w Afryce. Głównym zadaniem przeprowadzenia scenariusza operacyjnego było sprawdzenie możliwości sieci do zabezpieczenia pracy systemom automatyzującym dowodzenie siłami koalicji w czasie operacji.

W tym roku podstawowym zadaniem była budowa struktury teleinformatycznej zabezpieczającej dostęp do usług sieciowych niezbędnych do prowadzenia misji. W trakcie budowy systemu teleinformatycznego przeprowadzane były testy sprawdzające poprawność współpracy rozwiązań stosownych przez poszczególne kraje. Zebrane wyniki służą do opracowania oceny instrukcji opisujących procedury dołączania/odłączania się do sieci teleinformatycznej przyszłych operacji (Future Mission Network).


Więcej o ćwiczeniu

 

Tekst: Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6 SG WP

Foto: mjr Radosław Urycki, 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia