SGWP
Piątek, 14 grudnia 2018 r.
Aktualności
27.09.2013
PRESTIŻOWE STANOWISKO DLA POLSKIEGO ADMIRAŁA
25 września br. Komitet Wojskowy Unii Europejskiej dokonał wyboru nowego zastępcy Dyrektora Generalnego Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej (SW UE).

Funkcję tę obejmie 1 września 2014 r. wiceadmirał Waldemar Głuszko, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który będzie pierwszym polskim generałem pełniącym służbę na stanowisku służbowym w strukturach międzynarodowych Unii Europejskiej. O stanowisko ubiegali się również przedstawiciele Francji, Holandii i Grecji.

Do głównych zadań Zastępcy Dyrektora Generalnego Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej należy zapewnienie wewnętrznej koordynacji pracy Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej i współpracy w obszarze operacji wojskowych z NATO, ONZ i Unią Afrykańską, które są prowadzone w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Ponadto, Zastępca Dyrektora Generalnego SW UE przewodniczy grupie ds. zbierania doświadczeń i wniosków z prowadzonych operacji i ćwiczeń UE. Zakres realizowanych przez niego zadań bezpośrednio wpisuje się w budowanie zdolności Unii Europejskiej.
 
***

Wiceadmirał Waldemar GŁUSZKO
urodził się 12 września 1956r. w Złocieńcu. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Technikum Budowlanym w Koszalinie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1981). Ukończył: międzynarodowy kurs dla oficerów w Akademii Obrony Narodowej w Hadze (1993), kurs bezpieczeństwa portowego i kurs planowania operacji ratowniczych w Yorktown (1995), podyplomowe studia dowódczo – sztabowe w Akademii Marynarki Wojennej (1998) oraz kurs orientacyjny dla kandydatów do służby w Dowództwach NATO Południowego Atlantyku w Norfolk (1998).
Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w 1981 roku rozpoczął służbę w Dywizjonie Okrętów Ratowniczych przechodząc kolejne szczeble dowodzenia od dowódcy działu do szefa sztabu dywizjonu. W latach 1988-1989 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy okrętu ratowniczego ORP "Lech". W 1991 roku po rozwiązaniu Dywizjonu Okrętów Ratowniczych i utworzeniu Grupy Okrętów Ratowniczych objął nad nią dowództwo. Począwszy od 1995 roku zajmował stanowiska w 3 Flotylli Okrętów. W latach 1999 – 2002 pełnił służbę w strukturach Dowództwa Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO na Atlantyku w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski objął stanowisko szefa Ośrodka Ratownictwa Morskiego w Centrum Operacji Morskich. W 2004 roku został wyznaczony na stanowisko szefa Pionu Planowania Operacyjnego w Centrum Operacji Morskich. Począwszy od 2007 roku pełnił obowiązki szefa Zarządu Planowania Obronnego i Rozwoju w Dowództwie Marynarki Wojennej. 15 sierpnia 2007 roku otrzymał nominację na stopień kontradmirała i został Szefem Sztabu Marynarki Wojennej - Zastępcą Dowódcy Marynarki Wojennej. Dnia 3 maja 2009 roku awansowany na stopień wiceadmirała. Od 10 kwietnia 2010 r. do początku lipca br. czasowo pełnił obowiązki Dowódcy Marynarki Wojennej. Z dniem 15 sierpnia 2010 został wyznaczony na stanowisko zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jest żonaty i ma jedną córkę.