SGWP
Piątek, 14 grudnia 2018 r.
Aktualności
14.08.2014
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W SZTABIE GENERALNYM WP
Uroczystą zbiórką na dziedzińcu Sztabu Generalnego WP, w czwartek 14 sierpnia br. rozpoczęły się w Warszawie obchody święta Wojska Polskiego.

W ceremonii przy ulicy Rakowieckiej, oprócz żołnierzy i pracowników Sztabu udział wzięli licznie przybyli goście, z Ministrem Obrony Narodowej Tomaszem Siemoniakiem na czele.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym zbiórkę rozpoczął meldunek dowódcy kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz odegranie Hymnu Państwowego.

- Ostatnie lata to czas głębokich zmian w wojsku zmierzających do budowy w pełni zawodowych i profesjonalnych Sił Zbrojnych reagujących na zjawiska i procesy zachodzące w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego – powiedział zwracając się do zebranych szef Sztabu Generalnego. – Wydarzenia ostatnich miesięcy, dobitnie uświadamiają nam konieczność stałej troski o wzmacnianie potencjału obronnego Polski i Wojska Polskiego, dlatego Siły Zbrojne podlegają przeobrażeniom strukturalnym, technologicznym, szkoleniowym i mentalnym. Przyjęte w ostatnim okresie rozwiązania prawne i organizacyjne stanowią ostatni etap tworzenia nowej jakości – dodał generał Gocuł.

Szef Sztabu przypomniał, że obchodzone w rocznicę Bitwy Warszawskiej Święto, to nie tylko wyraz hołdu dla tradycji, ale również dorobku na polu niełatwych przeobrażeń Sił Zbrojnych, które realizując zobowiązania sojusznicze dostosowują się do sprostania wciąż nowym wyzwaniom towarzyszącym zapewnianiu militarnego bezpieczeństwa naszego kraju.

- Jest dobrą tradycją, że spotykamy się w Sztabie Generalnym w przeddzień Święta Wojska Polskiego. Spotkanie to poprzedza datę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Sukces 15 sierpnia 1920 roku nie miałby miejsca, gdyby wcześniej wielu ludzi nie wykonało ogromnej pracy myślowej, przygotowującej podwaliny zwycięstwa – stwierdził minister Tomasz Siemoniak. – Wykorzystując to, że spotykamy się 14 sierpnia, w przeddzień jakże ważnej dla wszystkich Polaków rocznicy, pragnę złożyć środowisku Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podziękowanie za Państwa wysiłki oraz pracę włożoną w przygotowanie ważnych planów, prognoz, jak również analiz służących rozwojowi Sił Zbrojnych i bezpieczeństwu Polski – dodał Minister.

- To Wasz trud przekłada się na bardzo poważne skutki. Dziękuję i proszę, aby nadal na najwyższym poziomie, z poczuciem odpowiedzialności służbę i pracę dla Ojczyzny wykonywać – zaapelował Minister Tomasz Siemoniak.

W trakcie uroczystej zbiórki Minister Obrony Narodowej za długoletnią, wzorową służbę w Wojsku Polskim wręczył generałowi Gocułowi Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Następnie szef resortu udekorował kolejnych wyróżnionych, m.in. płk. Tomasza Piotrowskiego, płk. Krzysztofa Cybulskiego, płk. Krzysztofa Stachowiaka, ppłk. Dariusza Owczarka, Panią Grażynę Świdzikowską (Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny), ppłk. Piotra Gronowskiego, ppłk. Jarosława Sługockiego (Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny), ppłk. Andrzeja Osieckiego (Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”), ppłk. Ireneusza Giłkę (Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”) oraz kontradm. Marka Kurzyka tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką I stopnia.


Uroczystości zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu żołnierzy kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

 


* * *
Fotogaleria:

* * *