SGWP
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.
Aktualności
29.04.2015
SZEF SG WP Z WIZYTĄ W USA
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Gocuł przebywał z oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych.

Wizyta za oceanem odbyła się na zaproszenie szefa Kolegium Szefów Połączonych Sztabów generała Martina Dempseya. Generał Mieczysław Gocuł realizował oficjalny program od 28 do 30 kwietnia 2015 roku. W trakcie roboczej podróży odbył spotkania bilateralne w Pentagonie oraz dowództwach amerykańskich sił zbrojnych.

Wizyta w Stanach Zjednoczonych służyła omówieniu wielu kwestii wpisujących się w problematykę współpracy sił zbrojnych obydwu państw. W trakcie spotkań poruszono szereg aktualnych tematów bezpieczeństwa. Rozmawiano o realizacji postanowień szczytu NATO w Newport, w zakresie wzmacniania wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego (implementacja NATO Readiness Action Plan). Podniesiono kwestie kryzysu ukraińskiego. Rozmawiano o udziale Sił Zbrojnych RP w kolejnych fazach misji Resolute Support oraz wsparciu działań koalicyjnych przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu. Istotnym tematem było rozszerzenie i intensyfikacja współpracy szkoleniowej, poprzez zwiększenie skali zaangażowania Sił Zbrojnych USA w ćwiczeniach w Polsce.

Miłym akcentem wizyty w Stanach Zjednoczonych było uhonorowanie generała Mieczysława Gocuła medalem Legii Zasługi (Legion of Merit - Commander), przyznawanym wyższym dowódcom wojskowym. To wysokie odznaczenie USA, ustanowione w 1942 roku nadawane jest zarówno obywatelom Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw.

***
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej pozostają najważniejszym pozaeuropejskim partnerem Rzeczypospolitej Polskiej w sferze bezpieczeństwa. Współpraca polsko-amerykańska rozwija się wielowymiarowo i obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny działalności resortu Obrony Narodowej, w tym współpracę polityczno-wojskową, operacyjną, szkoleniowo-ćwiczebną oraz pomoc wojskowo-techniczną. Współdziałanie wojskowe Polski z USA obejmuje szeroki zakres działalności wojskowej, a także różnorodność form realizacji. Dynamika rozwoju oraz jakość relacji wojskowych, w przekroju całości współpracy resortu ON z zagranicą, plasują Stany Zjednoczone Ameryki Północnej na pierwszym miejscu wśród naszych partnerów zagranicznych. Istotne jest utrzymanie znaczącego i trwałego zaangażowania USA w sprawy bezpieczeństwa europejskiego, zarówno w ramach NATO, jak i w relacjach bilateralnych.

Tekst: płk Tomasz Szulejko
Zdjęcia: DoD (U.S. Army Staff Sgt. Sean K. Harp)

* * *
Fotogaleria:

* * *