SGWP
Wtorek, 25 września 2018 r.
Aktualności
16.11.2015
ZMIANA NA STANOWISKU SZEFA ZARZĄDU PLANOWANIA RZECZOWEGO P-8
16 listopada br. gen. bryg. Sławomir Pączek objął stanowisko dyrektora Departamentu Budżetowego. Jego miejsce w Zarządzie Planowania Rzeczowego P8 SG WP zajął gen. bryg. Wiesław Orkisz.

Generał bryg. Wiesław Orkisz od 2011 roku pełnił służbę na stanowisku zastępca szefa Zarząd Planowania Strategicznego P5 Sztabu Generalnego WP.

- Szanowni Państwo, to uroczystość szczególna i zarazem podwójna radość. Ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na nowe stanowisko służbowe odchodzi generał, który w trakcie kierowania zarządem zdobył uznanie wśród podwładnych i przełożonych – zwrócił się do zebranych szef Sztabu Generalnego. – To niełatwe pogodzić dwa różne środowiska  – kontynuował generał Gocuł.

Szef Sztabu Generalnego podkreślił, że generał Sławomir Pączek ma niebywałą cechę,  "(...) jest oddany siłom zbrojnym i potrafi podejmować racjonalne z ich punktu widzenia decyzje, koordynując i synchronizując wymagający trudnych decyzji obszar".

- Panie Generale dziękuję, że czasem potrafił Pan wyrazić swoje zdanie mówiąc „nie” – zaznaczył generał Mieczysław Gocuł. – Cieszę się, że wypowiadając to słowo zawsze miał Pan odpowiednie uzasadnienie zgodne z potrzebami Sił Zbrojnych RP.  Liczę, że nasza współpraca na polu modernizacji sił zbrojnych nadal będzie układała się tak wzorowo – dodał Generał.

- Od początku uważałem jest najlepszym kandydatem na to stanowisko – powiedział generał Gocuł zwracając się do obejmującego stanowisko szefa Zarządu P8 gen. bryg. Wiesława Orkisza. – Obserwowałem Pana Generała i wiem jak metodycznie budował Pan swój warsztat, dlatego wiem,  że podoła Pan nowemu wyzwaniu. Przejście z Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju SZ P5 do Zarządu Planowania Strategicznego uważam za najlepszą i naturalną przesiadkę. Gratuluję wyznaczenia – dodał szef SG WP.

Na zakończenie generał Gocuł podziękował odchodzącemu generałowi Pączkowi za właściwe, merytoryczne i zawsze z duchem wojska reprezentowanie Sztabu Generalnego WP na forum kierownictwa resortu ON. Nowo mianowanemu szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego P8 Sztabu Generalnego WP życzył powodzenia i sukcesów na odpowiedzialnym stanowisku służbowym.

Spotkanie zakończyło wykonanie wspólnej fotografii pamiątkowej.

***
gen. bryg. Sławomir Pączek
1987-1991 WSO Służb Kwatermistrzowskich - podchorąży
1991-1994 Departament Finansów - oficer   
1994-1996 Departament Finansów - starszy oficer
1996-1996 Departament Polityki Budżetowej - p.o. starszy specjalista
1996-1997 Dyspozycja Minister Obrony Narodowej
1997-2002 Departament Budżetowy - starszy specjalista   
2002-2004 Kwatera Główna SSZ NATO w Europie w Mons (SHAPE) - starszy oficer
2004-2005 NDSS w Europie w Mons (SHAPE) - specjalista
2005-2006 Departament Budżetowy - zastępca szefa oddziału   
2007-2007 Departament Budżetowy - szef oddziału
2007-2008 Departament Administracyjny - dyrektor departamentu   
2008-2013 Zarząd Planowania Rzeczowego P8 - zastępca szefa zarządu   
2013-2015 Zarząd Planowania Rzeczowego P8 - szef zarządu
2015- Departament Budżetowy - dyrektor departamentu

gen. bryg. Wiesław Orkisz
1979-1983 WSO Wojsk Zmechanizowanych - podchorąży       
1983-1986 14 szkolny batalion rozpoznawczy - dowódca plutonu   
1986-1988 14 szkolny batalion rozpoznawczy - dowódca kompanii
1988-1991 14 szkolny batalion rozpoznawczy - starszy oficer szkoleniowy
1991-1992 Ośrodek Szkolenia Spec. Rozp. Ogólnowojsk. - oficer operacyjny
1992-1994 Akademia Obrony Narodowej - słuchacz
1994-1996 20 Brygada Zmechanizowana - dowódca batalionu
1996-1999 20 Brygada Zmechanizowana - szef szkolenia, z-ca d-cy Brygady
1999-2001 20 Brygada Zmechanizowana - szef sztabu, z-ca d-cy Brygady   
2001-2002 20 Brygada Zmechanizowana - szef sztabu Brygady
2002-2003 20 Brygada Zmechanizowana - zastępca dowódcy Brygady
2003-2004 PKW ONZ w Syrii - dowódca kontyngentu
2004-2005 20 Brygada Zmechanizowana - zastępca dowódcy Brygady
2005-2007 Generalny Zarząd Planowania Strategicznego P5 - zastępca szefa zarządu
2007-2008 Zarząd Planowania Strategicznego P5 - konsultant   
2008-2009 Akademia Obrony Narodowej - słuchacz
2009-2011 Zarząd Planowania Strategicznego P5 - konsultant
2011-2015 Zarząd Planowania Strategicznego P5 - zastępca szefa zarządu
2015- Zarząd Planowania Rzeczowego P8 - szef zarządu

* * *
Fotogaleria:

* * *