SGWP
Poniedziałek, 22 lipca 2019 r.
Aktualności
30.06.2016
ZAKOŃCZENIE SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W czwartek (30.06) I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Anatol Wojtan dokonał uroczystego aktu pożegnania ze sztandarem wojskowym i mundurem.

Dziękując generałowi broni Wojtanowi za lata służby na różnych stanowiskach służbowych, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Gocuł podkreślił, że (…) trudno jest oddać słowami zaangażowanie generała Wojtana, jego profesjonalizm i oddanie wojsku. To osoba nietuzinkowa , której zawsze przyświecały zapisy „żołnierskiej biblii” , Kodeksu Honorowego Żołnierza Zawodowego WP.

- Dbałość o podwładnych, solidność, rzetelność, sumienność, świadomość tego, że każde nasze działanie jest działaniem reprezentującym Rzeczpospolitą Polską i jej siły zbrojne, to cechy, które doskonale opisują mojego zastępcę , generała broni Anatola Wojtana - podsumował generał Gocuł. W imieniu własnym, wszystkich współpracowników i podwładnych, życzę Panu Generałowi dobrego zdrowia i co najmniej kolejnych 41 lat w nowej aktywności - zakończył szef Sztabu Generalnego WP.

Zabierając głos generał broni Anatol Wojtan podziękował licznie przybyłym gościom oraz współpracownikom za lata służby i pracy w doskonałej atmosferze.

- Służba w Sztabie Generalnym WP była dla mnie zaszczytem i honorem oraz doskonałą platformą do zdobywania nowych doświadczeń i czerpania ze zgromadzonej tu wiedzy instytucjonalnej. Spotkałem tu wielu zacnych generałów, oficerów, podoficerów oraz pracowników wojska - podkreślił generał Wojtan.

- Za te 41 lat służby wojskowej, co stanowi sporą część mojego życia, serdecznie Państwu dziękuję - zakończył I zastępca szefa SG WP.

Uroczystość zakończenia zawodowej służby wojskowej zakończyło wspólne zdjęcie i życzenia.

***
Przebieg służby zawodowej:
1975-1979 - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii, podchorąży
1979-1981 - 91 pułk artylerii przeciwpancernej, dowódca plutonu
1981-1985 - 91 pułk artylerii przeciwpancernej, dowódca baterii
1985-1986 - 91 pułk artylerii przeciwpancernej, szef sztabu – zastępca dowódcy dywizjonu
1986-1989 - Akademia Sztabu Generalnego WP, słuchacz
1989-1989 - Akademia Sztabu Generalnego WP, starszy asystent
1989-1991 - Szefostwo Wojsk Rakietowych i Artylerii, starszy oficer
1991-1997 - Szefostwo Wojsk Rakietowych i Artylerii, starszy specjalista
1997-2001 - Dowództwo Wojsk Lądowych, starszy specjalista
2001-2003 - Generalny Zarząd Planowania Strategicznego – P5, szef Oddziału
2003-2006 - Generalny Zarząd Planowania Strategicznego – P5, zastępca Szefa Zarządu
2006-2007 - Akademia Obrony Narodowej, słuchacz Studium Polityki Obronnej
2007-2009 - Zarząd Planowania Strategicznego – P5, zastępca Szefa Zarządu
2009-2010 - Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2, szef  Zarządu
2010-2012 - Zarząd Planowania Strategicznego – P5, szef  Zarządu
2012-2013 - Szef Sztabu Generalnego WP, zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP
2013-2016 - Szef Sztabu Generalnego WP, I zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP

* * *
Fotogaleria:

* * *