SGWP
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Aktualności
15.02.2017
MEDAL DLA GENERAŁA FAŁKOWSKIEGO
Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej generał broni Andrzej Fałkowski został odznaczony Honorowym Medalem za Zasługi dla Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej.

Generał Fałkowski został odznaczony Honorowym Medalem 3 klasy przez Czeskiego Przedstawiciela Wojskowego przy NATO.

W uzasadnieniu wyróżnienia Czeski Przedstawiciel Wojskowy przy NATO generał broni Miroslav Žižka podkreślił szczególne, osobiste zaangażowanie generała Fałkowskiego na rzecz rozwoju i zacieśniania dwustronnej współpracy, budowania przyjaznych relacji oraz, w szerszym kontekście, propagowania współpracy w formule państw Grupy Wyszehradzkiej.

O wyróżnienie gen. Fałkowskiego wnioskował szef Obrony Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej.

ppłk Krzysztof Paliwoda

* * *
Fotogaleria:

* * *