SGWP
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Aktualności
16.02.2017
GENERAŁ SURAWSKI W BRUKSELI
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Leszek Surawski w przededniu spotkania ministrów obrony państw NATO przybył do Kwatery Głównej NATO.

Szef SG WP odbył szereg spotkań zapoznawczych z przedstawicielami sojuszu, jak również spotkał się z kadrą Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego przy Komitecie Wojskowym NATO i Unii Europejskiej oraz polskimi żołnierzami służącymi w Międzynarodowym Sztabie Wojskowym NATO.

Generał Surawski nakreślił założenia nowego systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi jak również przedstawił priorytetowe zadania na najbliższy i kolejne okresy.

***
Szef Sztabu Generalnego WP  jest członkiem delegacji Ministra Obrony Narodowej na spotkanie ministrów obrony państw sojuszniczych, które odbywa się w dniach 15-16 lutego br.

Program posiedzenia w Brukseli

ppłk Krzysztof Paliwoda

* * *
Fotogaleria:

* * *