SGWP
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Aktualności
15.02.2017
DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORCZEJ PAŃSTW NEUTRALNYCH
Oficerowie Sztabu Generalnego WP uczestniczyli w dniach 13-16 lutego br. w pracach Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych (KNPN) w Republice Korei.

W ramach zadań komisji przeprowadzone zostały inspekcje posterunków sił Republiki Korei rozmieszczonych Strefie Zdemilitaryzowanej (Demilitarized Zone - DMZ). Zespół inspekcyjny, złożony z przedstawicieli Wojskowej Komisji Rozejmowej Dowództwa Narodów Zjednoczonych oraz przedstawicieli KNPN, dokonał sprawdzenia zgodności ilości uzbrojenia z postanowieniami Układu Rozejmowego.

Sprawdzono również znajomość zasad użycia siły oraz procedur postępowania w przypadku zaistnienia incydentu w Strefie Zdemilitaryzowanej przez obsady  posterunków rozjemczych. Skontrolowano także poprawność usytuowania oznaczeń południowej linii granicznej oraz paneli ostrzegawczych dla lotnictwa,  rozmieszczonych w DMZ.

Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych została powołana na mocy Układu Rozejmowego z dn. 27 lipca 1953 r., wstrzymującego działania wojenne pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną. W związku z brakiem traktatu pokojowego, kończącego konflikt na Półwyspie Koreańskim, misją KNPN w dalszym ciągu pozostaje niezależne monitorowanie realizacji postanowień Układu Rozejmowego. W 2016 r.  Polska, Szwecja i Szwajcaria, sygnując memorandum o dalszej współpracy w ramach KNPN, potwierdziły zamiar kontynuacji działań Komisji.

ppłk Jacek Molenda

* * *
Fotogaleria:

* * *