SGWP
Piątek, 20 kwietnia 2018 r.
Aktualności
06.03.2017
PROMOCJA NA PIERWSZY STOPIEŃ OFICERSKI
- Dobro Rzeczpospolitej Polskiej będzie dla mnie najwyższym prawem, nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno - powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas promocji oficerskiej na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

- To wielkie słowa, które zobowiązują do wielkiej pracy, to wielkie słowa, które zobowiązują do wielkiego wysiłku, to wielkie słowa, które zobowiązują do wielkich czynów – kontynuował minister Macierewicz.

W niedzielę, przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski żołnierzy rezerwy.

Aktu promowania 99 żołnierzy rezerwy dokonali szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Leszek Surawski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika oraz Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Wojciechowski. 

Za wysokie zaangażowanie w służbie i uzyskane wyniki w czasie ćwiczeń wojskowych został wyróżniony nagrodą rzeczową ppor. mar. rez. Marcin Zelent. Następnie wszyscy nowo promowani żołnierze złożyli uroczyste ślubowanie.

- Złożyliście tę przysięgę na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy polskiego czynu niepodległościowego, polskiej niepodległości, utraconej w końcu XVIII wieku przez egoizm, bezradność, głupotę, słabość, brak zdolności do stworzenia siły narodowej. Dzisiaj na tym placu Wy, kolejna setka polskich oficerów, wkracza do polskiej armii, by uczynić ją silniejszą, by uczynić ją sprawniejszą, by uczynić ją bardziej nowoczesną, by uczynić ją większą po to, aby była zdolna bronić ojczyzny, aby była zdolna stanąć na każde zawołanie i odeprzeć każdego wroga – podkreślił minister Macierewicz.

- Patrzą na was bliscy, patrzą na was Polacy, ale patrzą na was dzisiaj także z portretów, na gmachu Garnizonu Warszawskiego,  polscy bohaterowie: Rotmistrz Pilecki, pułkownik Łupaszka, Inka, Zagończyk i wielu innych, którzy nigdy nie złożyli broni, którzy zginęli w latach 1940-50, 60 walcząc z sowiecką okupacją. Dziedziczycie ich właśnie tradycje, tak jak dziedziczycie tradycje żołnierzy Grunwaldu, Cecory, Kircholmu, bitwy wiedeńskiej i bitwy warszawskiej - powiedział minister obrony narodowej.

Minister Macierewicz podkreślił, że - to dziedzictwo, żołnierzy niezłomnych, zobowiązuje szczególnie, bo to jest dziedzictwo mówiące o tym, że Polska, że Polak, że polski żołnierz, polski oficer nigdy się nie poddaje. Bo to jest dziedzictwo, które mówi, że walka zbrojna jest tak ważna, jak walka ducha, jak walka rozumu, jak i walka ta, która przeciwstawia się każdej podłości, każdej odmowie, każdemu godzeniu w honor i niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Musicie o tym dzisiaj pamiętać, musicie pamiętać w każdym momencie gdy napotkacie na próbę pomniejszenia wielkości Polski, gdy napotkacie na próbę zakwestionowania prawa Polski do niepodległości i samodzielnego bytu, gdy napotkacie na przeszkodę, której celem będzie uniemożliwienie odbudowy sił polskiej armii.

Jak zaakcentował szef MON - dzisiaj armia polska potrzebuje waszej służby, bo dzisiaj armia polska potrzebuje waszego męstwa, bo dzisiaj armia polska potrzebuje waszej mądrości, zdolności i nowoczesnego spojrzenia na świat. Potrzebuje, bo po latach pomniejszania tej armii, po latach atakowania polskiego patriotyzmu, po latach pomniejszania kadry oficerskiej, jesteście tą, kolejną falą polskich oficerów, którzy mają uczynić ją wielką i nowoczesną. Polska liczy na was, armia polska liczy na was. Jestem przekonany, że będziecie współtworzyli kadrę armii zawsze zwycięskiej – zakończył minister Macierewicz.

Po promocji minister obrony narodowej w asyście dwóch nowo promowanych oficerów, złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a Orkiestra Reprezentacyjna odegrała „Pieśń Reprezentacyjną WP”. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów.

MON

* * *
Fotogaleria:

* * *