SGWP
Piątek, 20 kwietnia 2018 r.
Aktualności
13.04.2017
ODPRAWA KADRY KIEROWNICZEJ
- W tym roku przed wojskiem stoją nowe zadania, w dużym stopniu związane z osiągnięciem celu, jakim jest zdolność do skutecznej i pełnej ochrony całego terytorium Polski - powiedział szef MON Antoni Macierewicz.

W Centrum Konferencyjnym WP, z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, odbyła się doroczna odprawa rozliczeniowo-koordynacyjna kierownictwa resortu, najwyższych dowódców wojskowych i dyrektorów komórek organizacyjnych MON. Służy ona podsumowaniu realizacji zadań z poprzedniego roku i określeniu priorytetów dla resortu i wojska na kolejne miesiące. Omawiano m.in. implementację postanowień szczytu NATO w Warszawie, zmiany w systemie dowodzenia oraz pierwsze wnioski ze Strategicznego Przeglądu Obronnego, który dobiega końca.

Minister Macierewicz ocenił, że odprawa to dla armii szczególny moment – Podsumowujemy to, co zostało zrobione i przedstawiamy nasze plany, zamierzenia, dążenia – powiedział minister, podkreślając, że to ważne w dobie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i zmieniającej się Polski.

Odnosząc się do zadania skutecznej obrony Polski szef MON powiedział – To wielkie zadanie, które będzie angażowało rząd, całe społeczeństwo, armię, ale które nie będzie możliwe do wykonania bez woli, determinacji i działania Zwierzchnika Sił Zbrojnych.

Minister Macierewicz podziękował Prezydentowi RP za wsparcie zrealizowanych w 2016 roku planów związanych z zagwarantowaniem Polsce bezpieczeństwa zewnętrznego poprzez doprowadzenie do trwałej obecności wojsk sojuszniczych NATO i wojsk Stanów Zjednoczonych na terenie Polski.

Naszym najważniejszym zadaniem jest budowanie silnego państwa z armią, która może bronić granic Rzeczypospolitej i współdziałać w sojuszach. (…) Przybywam tutaj z wielkim szacunkiem dla wszystkich panów generałów, dla wszystkich państwa oficerów, dla wszystkich państwa podwładnych, polskich żołnierzy, których treścią życia jest służba Rzeczypospolitej – powiedział prezydent Andrzej Duda do uczestników odprawy kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP.

Jeszcze przed zaprzysiężeniem spotkałem się z sekretarzem generalnym NATO w czasie jego wizyty tu w Warszawie. I wtedy, na tym spotkaniu, jako prezydent elekt jeszcze, wyraźnie powiedziałem, jakie są nasze oczekiwania w tym zakresie, jeśli chodzi o przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego (...). To był jasny i wyraźny program polityczny. Polska jest w NATO, ale najwyższy czas, aby NATO było również w Polsce – zaznaczył prezydent podczas odprawy.

Podkreślił, że dzięki ministrowi obrony Antoniemu Macierewiczowi, jego współpracownikom, generałom, dyplomatom wojskowym udało się "ten cel osiągnąć". Prezydent ocenił, że kluczowe decyzje o obecności istotnych sił Sojuszu w naszej części Europy, w Polsce i krajach bałtyckich zapadły podczas szczytu NATO w Warszawie.

 - Mam nadzieję, że wszystko to, co na ten rok jest zapowiedziane zostanie z powodzeniem zrealizowane. Plan jest bardzo ambitny. Tu niezwykle istotną kwestią jest rozwój obrony terytorialnej, aby on przebiegał w sposób planowany. Zaapelowałem do kadry dowódczej, aby wsparła ten proces rozwoju wojsk obrony terytorialnej, to największe przedsięwzięcie, które jeżeli chodzi o rozwój polskiej armii, zostało podjęte na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Bo wiemy, co się działo poprzednio. Armia była raczej likwidowana a nie rozwijana. To jest program rozwoju polskiej armii i chciałbym, żeby wszyscy rzetelnie do tego programu przyłożyli swój wysiłek, bo stwarza on szansę na rzeczywiste podniesienie naszego potencjału obronnego. Oczywiście wsparcie sojusznicze, wsparciem sojuszniczym, ale najważniejsze jest to, żebyśmy my mieli dobrą, silną, sprawną, także adekwatną liczebnie polską armię, która będzie w stanie bronić terytorium Rzeczypospolitej, a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo obywatelom i to jest dla mnie, jako zwierzchnika sił zbrojnych, prezydenta Rzeczpospolitej kwestia najistotniejsza. Jestem przekonany, że także dla pana ministra obrony narodowej, który jest wielkim orędownikiem tego programu. Dlatego zwróciłem się do kadry dowódczej o wsparcie tego programu, o to żebyśmy razem zdołali ten program zrealizować, rozpoczynając od kwestii kadrowych poprzez tworzenie jednostek poszczególnych formacji obrony terytorialnej, poprzez ich wyposażenie, poprzez realizację tego zgodnie z zaplanowanymi, zaplanowanym harmonogramem. Harmonogramem, który powtarzam jeszcze raz jest niezwykle ambitny, ale wierzę w to głęboko, że takie dzisiaj są potrzeby obronne naszego państwa - mówił na spotkaniu z mediami prezydent Andrzej Duda.

- Cieszę się, że nikt spośród ludzi odpowiedzialnych za państwo w tej materii nie ma cienia wątpliwości - polska armia musi się zmieniać, ale polska armia musi także zmieniać się w sensie liczebnym. Zakładamy, że do roku 2019 to będzie ponad 150 tysięcy żołnierzy, a po roku 2020-2022 200 tysięcy żołnierzy. Aby ten cel osiągnąć niezbędne jest także lepsze finansowanie, skuteczniejsze finansowanie polskiej armii. Za zgodą i po rozmowie z panem prezydentem, projekt odpowiedniej ustawy został złożony i omówiony z panią premier Beatą Szydło. Wierzę, że ten projekt ustawy, który jako minimum ustanawia 2% bieżącego PKB, nie z poprzedniego roku jak było dotychczas a bieżącego PKB, zostanie rychło uchwalony (…) i stanie się podstawą, zarówno liczbowego jak i technicznego wzmocnienia polskiej armii. W tej dziedzinie niewątpliwe priorytety są trzy. Po pierwsze dokończenie, podpisanie umowy i jak najszybsze pozyskanie rakiet systemu Wisła, czy też pod kryptonimem Wisła. (…) Po drugie, to jest kwestia wzmocnienia sił rażenia artyleryjskiego przez polską armię, sił które są ujęte w modernizacyjnym planie pod nazwą Homar. Po trzecie, to jest wzmocnienie obrony morskiej poprzez podpisanie umowy też jeszcze w tym roku na trzy okręty podwodne. Ten program zapewni Polsce bezpieczeństwo. Ten program jeżeli uwzględnimy jeszcze powołanie wojsk cybernetycznych, co zostało rozstrzygnięte i na co przeznaczone zostaną 2 miliardy złotych, da możliwość zarówno obrony naszego państwa, jak i skutecznego współdziałania z siłami NATO i siłami armii amerykańskiej. (…) Jestem przekonany, że podobnie jak w ubiegłym, gdy po raz pierwszy od ośmiu lat zdołaliśmy wydać wszystkie przeznaczone na modernizację techniczną pieniądze, stanie się w przyszłym roku a armia będzie silniejsza, a Polska dzięki temu bardziej bezpieczna – mówił podczas konferencji prasowej minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

W odprawie udział wzięli wszyscy wiceministrowie MON, szef BBN Paweł Soloch, rzecznik rządu Rafał Bochenek, szefowie sejmowej i senackiej Komisji Obrony Narodowej Michał Jach i Jarosław Rusiecki oraz szefowie wojskowych służb specjalnych oraz najważniejsi generałowie Wojska Polskiego, w tym gospodarz odprawy, szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Leszek Surawski oraz dowódca generalny RSZ gen. dyw. Jarosław Mika, dowódca operacyjny RSZ gen. dyw. Sławomir Wojciechowski oraz dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła.Żródło: MON

* * *
Fotogaleria:

* * *