SGWP
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Aktualności
21.04.2017
WIZYTA WYSOKIEGO PRZEDSTAWICIELA UNCMAC W SG WP
W Sztabie Generalnym WP odbyło się spotkanie I zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michała Sikory z Wysokim Przedstawicielem Wojskowej Komisji Rozjemczej Dowództwa Narodów Zjednoczonych (UNCMAC) gen. dyw. Yeongiem Jin Cho.

Podczas rozmowy omówiono wyzwania w obszarze bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Półwyspu Koreańskiego, przedstawiono także możliwości zwiększenia współpracy w dziedzinie obronności pomiędzy siłami zbrojnymi Republiki Korei i Rzeczpospolitej Polskiej.
Szczególną uwagę poświęcono omówieniu zaangażowania SZ RP w działalność Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych (KNPN) w Republice Korei.

KNPN stanowi jedyny, niezależny organ monitorujący przestrzeganie postanowień Układu Rozjemczego z dn. 27 lipca 1953 r. wstrzymującego działania wojenne pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną. W skład komisji wchodzą stałe delegacje wojskowe Szwecji i Szwajcarii w Panmundżom. Polska bierze udział w pracach NNSC na zasadzie wizyt okresowych, które mają miejsce dwa razy w roku.
W tym roku oficerowie Sztabu Generalnego WP uczestniczyli w pracach KNPN w Republice Korei dniach 13-16 lutego.


* * *
Fotogaleria:

* * *