SGWP
Poniedziałek, 22 lipca 2019 r.
Aktualności
28.04.2017
POŻEGNANIE Z MUNDUREM
W Sztabie Generalnym WP odbyła się uroczystość pożegnania gen. broni Marka Tomaszyckiego, kończącego zawodową służbę wojskową.

Z tej okazji, za wybitny dorobek w służbie wojskowej, szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Leszek Surawski wyróżnił generała broni Marka Tomaszyckiego Szablą Honorową Wojska Polskiego oraz listem gratulacyjnym. Złożył również podziękowania za długoletnią służbę wojskową, pełnioną na wielu ważnych i odpowiedzialnych stanowiskach.

W ceremonii udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych oraz zaproszeni goście.

***
W piątek zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Jan Dziedzic pożegnał kończącego po 30 latach zawodową służbę wojskową ppłk. Wojciecha Sochackiego. Pułkownik Sochacki pełnił służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, a ostatnio w strukturach międzynarodowych Sojuszu m.in. w Brukseli i Rzymie.

***

Generał broni dr Marek Tomaszycki jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, którą ukończył w 1981 roku.

Pierwszym stanowiskiem służbowym, które objął było stanowisko dowódcy plutonu piechoty w 32 pułku zmechanizowanym w Kołobrzegu, z którym związany był do czasu skierowania w 1993 roku na studia w Akademii Obrony Narodowej. Następnie pełnił służbę w 8 Brygadzie Zmechanizowanej i Dowództwie 8 Dywizji Obrony Wybrzeża.

Od roku 1996 do 1998 gen. Marek Tomaszycki realizował zadania, na stanowisku szefa szkolenia - zastępcy dowódcy 36 Brygady Pancernej.

W latach 1999 - 2001 piastował stanowisko dowódcy 9 Brygady Kawalerii Pancernej. W ciągu kolejnych dwóch lat był szefem oddziału Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej w Dowództwie 1 Korpusu Zmechanizowanego. W międzyczasie ukończył podyplomowe studia operacyjno-taktyczne w Akademii Obrony Narodowej.

Od lipca 2003 roku do lutego 2004 roku Pan gen. Marek Tomaszycki, realizował zadania na stanowisku szefa Oddziału Szkolenia w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku.

W latach 2004 - 2005 dowodził 6 Brygadą Kawalerii Pancernej. W 2006 roku kończy Studium Polityki Obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i zostaje dowódcą 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. W tym samym roku otrzymuje awans na stopień generała brygady.

W marcu 2007 roku wraz ze swoimi żołnierzami leci do Afganistanu, gdzie pełni obowiązki dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego. W listopadzie 2007 roku Pan gen. Marek Tomaszycki, zostaje mianowany na stopień generała dywizji, a w kwietniu 2008 roku obejmuje stanowisko szefa Zarządu Szkolenia - P7 Sztabu Generalnego WP. Z dniem 9 lipca 2009 r. zostaje dowódcą 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.

W roku 2011 Pan gen. Tomaszycki zostaje wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia w Dowództwie Wojsk Lądowych, a z dniem 20 maja 2013 roku obejmuje zaszczytne stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych. W tym też roku, postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 sierpnia, zostaje awansowany na stopień generała broni.

17 grudnia 2013 roku, w Belwederze Prezydent RP wręczył mu akt zwolnienia ze stanowiska Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych i jednocześnie wręczył akt mianowania z dniem 1 stycznia 2014 roku na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

22 czerwca 2015 roku, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Prezydent wyznaczył generała broni Marka Tomaszyckiego na kandydata, który w czasie wojny obejmie stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

W 2016 roku gen. broni Marek Tomaszycki uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk Społecznych w Akademii Obrony Narodowej.

* * *
Fotogaleria:

* * *