SGWP
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Aktualności
06.05.2017
PREZYDENT RP WSKAZAŁ KANDYDATA NA NACZELNEGO DOWÓDCĘ SIŁ ZBROJNYCH
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy z dnia 5 maja 2017 r. generał broni Leszek Surawski został wskazany jako osoba przewidziana do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

Postanowienie Prezydenta zostało wydane na wniosek Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło. Jednocześnie kandydatura gen. broni Leszka Surawskiego została pozytywnie zaopiniowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.  
 
Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent RP, sprawując zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi, na wniosek Prezesa Rady Ministrów wskazuje osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

http://www.prezydent.pl/