SGWP
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Aktualności
10.05.2017
KONFERENCJA SZEFÓW SZTABÓW PAŃSTW EUROPY PÓŁNOCNEJ
Gen. broni Leszek Surawski, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wziął udział w spotkaniu Szefów Sztabów/Obrony Państw Grupy Północnej (9-10.05, Sztokholm).

Organizatorem sztokholmskiego spotkania był generał Curtis Scaparroti, dowódca US EUCOM oraz generał Micael Byden, szef Obrony Szwecji.

Tematem przewodnim konferencji było bezpieczeństwo regionalne w nowym, europejskim środowisku bezpieczeństwa. W trakcie dyskusji poruszona została między innymi problematyka zagrożeń terrorystycznych oraz obrony przeciwrakietowej.

Jeden z paneli poświęcony został kwestiom funkcjonowania korpusu podoficerów.

W spotkaniu wzieły udział delegacje z Polski, Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii i Szwecji oraz przedstawiciele US EUCOM.Na ten temat: www.forsvarsmakten.se