SGWP
Piątek, 19 października 2018 r.
Aktualności
30.06.2017
POŻEGNANIE Z MUNDUREM
W piątek 30 czerwca w obecności asysty honorowej szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Leszek Surawski pożegnał sześciu żołnierzy kończących zawodową służbę wojskową.

- Dziękuję Panom za lata sumiennego wypełniania obowiązków - rozpoczął generał Leszek Surawski. - Przebieg Panów kariery wojskowej jest dowodem prawdziwie żołnierskiego oddania się sprawom sił zbrojnych, bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej - dodał szef SG WP.

Szef Sztabu Generalnego WP za wybitny dorobek w służbie wojskowej, w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, wyróżnił płk. Waldemara Krupińskiego, płk. Jarosława Krzyżanowskiego i płk. Andrzeja Rapczyńskiego Szablą Honorową Wojska Polskiego, ppłk. Grzegorza Czerwonkę ryngrafem pamiątkowym szefa Sztabu Generalnego WP, natomiast st. chor. szt. Sławomira Witkowskiego i st. chor. szt. Ireneusza Miśtala Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowódca Garnizonu Warszawa za wybitny dorobek w służbie wojskowej, w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, wyróżnił ppłk. Grzegorza Czerwonkę Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zabierając głos szef Sztabu Generalnego WP zaznaczył, że (…) rozstanie z mundurem dla prawdziwego żołnierza jest trudną chwilą, dlatego też życzę Wam aby okres adaptacyjny w środowisku cywilnym był krótki i łagodny.

W zbiórce oprócz kierownictwa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego udział więzili licznie przybyli goście oraz bliscy kończących służbę wojskową. Uroczystość zakończyła ceremonia pożegnania ze sztandarem i pamiątkowe zdjęcie na tle sztandaru.

***
W godzinach przedpołudniowych z żołnierzami kończącymi zawodową służbę wojskową spotkał się gen. bryg. Jan Dziedzic.

* * *
Fotogaleria:

* * *