SGWP
Piątek, 19 października 2018 r.
Aktualności
07.07.2017
ZOSTALI OFICERAMI
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni dr Leszek Surawski i zastępca szefa SG WP gen. bryg. Jan Dziedzic uczestniczyli w uroczystej promocji absolwentów WSOWL, która odbyła się 7 lipca we Wrocławiu.

- W tak uroczystym dniu składam Wam serdeczne żołnierskie gratulacje i przekazuję wyrazy najwyższego uznania. Uznania za pracę, którą wykonaliście nad sobą. Jednocześnie proszę, żebyście zapamiętali dokładnie słowa ślubowania oficerskiego, mówiące o tym, że „dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest naszym prawem najwyższym”. Pamiętajcie, że naszą misją jest służba, której zasadniczy cel to dbanie o bezpieczeństwo Państwa. Służba wojskowa, jak mówił Jan Paweł II, jest nie tylko zawodem, czy obowiązkiem. Musi być także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca. Tradycje żołnierskie Polaków poprzez wieki związały służbę wojskową z miłością do Ojczyzny – powiedział Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas promocji na pierwszy stopień oficerski 362 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL).

Uroczystość odbyła się 7 lipca br. na wrocławskim rynku. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, policji, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych, uczelni krajowych i zagranicznych.
W międzynarodowej kolumnie znaleźli się także kadeci ze Stanów Zjednoczonych uczestniczący w programie CULP (Cultural Understanding Language Proficiency) i uczestnicy międzynarodowego kursu Leadership.

Aktu uroczystego promowania na stopień podporucznika dokonał szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni dr Leszek Surawski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika oraz zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Jan Dziedzic. 

Absolwenci, podchodząc do podiów, przyklękali na nich, a promujący wypowiadali słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generałowie dotykali piórami szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.

- Jesteście dumą Dolnego Śląska i całej Polski. Za Wami czas wyrzeczeń i poświęceń. Musicie jednak pamiętać, że wiedza, którą zdobyliście w murach uczelni będzie stanowić o przyszłości Wojska Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: ks. płk  January Wątroba, ks. płk Aleksander Konachowicz i ks. ppłk Sławomir Fonfara.

Zgodnie z tradycją, prymus WSOWL – ppor. Agata Pietroszek, otrzymała nagrodę od Prezydenta RP – Szablę Honorową Wojska Polskiego. Sześciu najlepszych podporuczników za uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych, przejawianie inicjatywy w służbie i wzorową postawę, Rektor-Komendant  WSOWL wyróżnił pierścieniami pamiątkowymi Uczelni. Wyróżnieni zostali: ppor. Agata Pietroszek, ppor. Mateusz Razim, ppor. Dawid Kula, ppor. Arkadiusz Tabędzki, ppor. Rafał Sztukowski i ppor. Daniel Zakrzewski.

Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Wojciech Marchwica uhonorował oficerów Wojsk Specjalnych pamiątkowymi tablami za uzyskiwanie wysokich wyników szkoleniowych, prezentowania wysokiego poziomu wyszkolenia, dyscypliny oraz godne reprezentowanie macierzystego rodzaju sił zbrojnych.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości, na czele których maszerowały Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych i kompania honorowa WSOWL. Najbarwniejszymi pododdziałami biorącymi udział w defiladzie były kolumny absolwentów, maszerujące z kwiatami wręczonymi im przez licznie przybyłe na uroczystość rodziny.

Promocja na pierwszy stopień oficerski wieńczy okres wytężonej i ciężkiej pracy, w czasie której absolwenci WSOWL wprowadzali w życie dewizę WSOWL - Per Aspera Ad Astra – przez ciernie do gwiazd,  do tych gwiazd, które od dzisiaj lśnić będą na  mundurach bohaterów uroczystości.

Młodzi podporucznicy zasilą szeregi jednostek i instytucji wojskowych na terenie całego kraju.

tekst: mjr Piotr Szczepański   
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch


* * *
Fotogaleria:

* * *