SGWP
Piątek, 20 kwietnia 2018 r.
Aktualności
16.07.2017
PROMOCJA NA PIERWSZY STOPIEŃ OFICERSKI
Zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Jan Dziedzic oraz dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb dokonali aktu promocji na pierwszy stopień oficerski 158 żołnierzy rezerwy.

W uroczystości, która odbyła się 16 lipca na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczył podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski oraz dyrektor Departamentu Kadr Radosław Peterman.
 
Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb, witając gości przybyłych na ceremonię powiedział, że promocja oficerska to w życiu żołnierza jeśli nie najważniejszy, to jeden z najważniejszych momentów. Złożył gratulacje nowo promowanym żołnierzom, a zwracając się do Ich najbliższych i przyjaciół przekazał żołnierskie pozdrowienia i podziękowania za udział w uroczystości.

Po uroczystym ślubowaniu głos zabrał wiceminister Bartłomiej Grabski: - Od dzisiaj jesteście członkami elity Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział. - Stoimy na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie patrzą na Was ci, którzy przelewali krew za Ojczyznę - legioniści Piłsudskiego, żołnierze Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Patrzą na Was zwycięzcy żołnierze wojny polsko-bolszewickiej, patrzą na Was również żołnierze Armii Krajowej, którzy przelewali krew w walce z niemieckim i sowieckim okupantem. Patrzą na Was też Żołnierze Niezłomni – podkreślił Bartłomiej Grabski. - Jestem dumny, że jestem tu dzisiaj na Waszej uroczystej promocji. Pamiętajcie o tym, że to wielki zaszczyt i honor być żołnierzem Wojska Polskiego. Ale też obowiązek. Musicie mu sprostać  i dowieść tego, że będziecie pełnoprawnymi członkami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – dodał podsekretarz stanu w MON.

Za ponadprzeciętne wyniki podczas szkolenia wojskowego minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wyróżnił ppor. rez. Wojciecha Iwasieczko.
 
Występując w imieniu nowo promowanych oficerów ppor. rez. Wojciech Iwasieczko podkreślił, iż dla stojących w szyku żołnierzy rezerwy ważny był fakt, że promocja odbyła się na placu imienia wielkiego Polaka -  Marszałka Józefa Piłsudskiego i przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Podziękował też kadrze dydaktycznej za przygotowanie ich do pełnienia zaszczytnej funkcji oficera Wojska Polskiego.
W asyście dwóch nowo promowanych oficerów Bartłomiej Grabski złożył kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a Orkiestra Wojskowa z Warszawy odegrała „Pieśń Reprezentacyjną WP”.
 
Ceremonię zakończyła defilada pododdziałów reprezentujących Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną i Żandarmerię Wojskową.

 


* * *
Fotogaleria:

* * *