SGWP
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Aktualności
09.08.2017
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W SZTABIE GENERALNYM WP
Uroczystą zbiórką na dziedzińcu Sztabu Generalnego WP rozpoczęły się 9 sierpnia br. obchody Święta Wojska Polskiego.

W ceremonii, oprócz żołnierzy i pracowników Sztabu Generalnego WP, uczestniczyli licznie przybyli goście, z podsekretarzem stanu w MON Bartłomiejem Grabskim na czele.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym zbiórkę rozpoczął meldunek dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz odegranie hymnu państwowego.

- Środowisko żołnierskie w sposób szczególny czci wydarzenia z 15 sierpnia 1920 roku. Jest to data niezwykła, trwale wpisana w historię Oręża Polskiego. Mija dziewięćdziesiąt siedem lat od jednej z najważniejszych bitew w dziejach ludzkości. Bitwa Warszawska zapisała się trwale w świadomości Polaków. Stanowi fundament polskiej tożsamości narodowej i etosu żołnierskiego – powiedział do zebranych na uroczystości I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora.
- Dla współczesnego pokolenia Polaków nasza trudna historia stanowi źródło inspiracji oraz refleksji. Formuje nasz patriotyzm i świadomość obywatelską. Buduje naszą dumę, kształtuje postawy oraz poczucie odpowiedzialności za kształt Polski – podkreślił generał Sikora.
- Wojsko Polskie godnie kultywuje dokonania poprzedników. Pamiętajmy, że obchodzimy dziesiątą rocznicę ustanowienia Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. W 2007 roku minister Aleksander Szczygło decyzją numer 374 podniósł do rangi szczególnej Marsz Pierwszej Brygady – przypomniał generał.
- Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności granic. Pamięć o czynach przodków jest dla żołnierza polskiego drogowskazem w służbie. Stanowi wartość najwyższą – podkreślił gen. Sikora.
Z okazji Święta Wojska Polskiego - w imieniu szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Leszka Surawskiego i własnym - generał Sikora przekazał życzenia wszelkiej pomyślności żołnierzom pełniącym służbę w kraju i poza granicami, weteranom i kombatantom, byłym żołnierzom i pracownikom Sztabu Generalnego oraz ich rodzinom.
- Żołnierzom i pracownikom Sztabu Generalnego życzę, aby zaszczytna służba Ojczyźnie stanowiła powód do dumy oraz źródło nieustającej inspiracji – powiedział na zakończenie swojego wystąpienia generał Michał Sikora.

- To szczególny czas, kiedy powinniśmy przypominać sobie dokonania, chwałę i waleczność żołnierza polskiego i jego męstwo, szczególnie w świetle dokonań w wojnie 1920 roku, w wojnie z bolszewikami, kiedy to z jednej strony uratowana została nasza państwowość, a z drugiej strony pokazany został hart ducha i niezwykła waleczność żołnierza polskiego – przypomniał w swoim wystąpieniu podsekretarz stanu Bartłomiej Grabski.
Wiceminister podkreślił, że Sztab Generalny stoi w przededniu wprowadzenia reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia, która zwiększy rolę Sztabu Generalnego, wprowadzi wiele nowych zadań i obowiązków.
W imieniu ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i całego kierownictwa resortu podsekretarz stanu podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom Sztabu Generalnego za dotychczasowy wkład i wysiłek w jak najlepsze funkcjonowanie SZ RP oraz przekazał najlepsze życzenia z okazji Święta WP.

Podczas uroczystej zbiórki wiceminister Bartłomiej Grabski, w asyście I zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michała Sikory, udekorował żołnierzy Sztabu Generalnego WP złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

Szczególne wyróżnienie - medal Pro Patria, za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, z rąk szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana J. Kasprzyka otrzymał I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora.

Uroczystości zakończyła defilada żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

***

W czwartek w ramach obchodów święta Wojska Polskiego zastępca szefa SG WP, generał brygady Jan Dziedzic, wręczył medale resortowe i wyróżnienia za wybitne zasługi żołnierzom i pracownikom Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

 


* * *
Fotogaleria:

* * *