SGWP
Sobota, 26 maja 2018 r.
Aktualności
08.09.2017
PROMOCJA NA PIERWSZY STOPIEŃ OFICERSKI
W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski 91 absolwentów tej uczelni.

Aktu uroczystego promowania dokonał I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Michał Sikora.

- Otrzymanie szlifów oficerskich to wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie, to gotowość do ciągłej obrony Ojczyzny. Uczelnia od lat wyznacza standardy profesjonalizmu i między innymi dzięki temu zasługujecie na najwyższy szacunek – tymi słowami zwróciła się do nowo promowanych premier Beata Szydło w liście odczytanym przez szefową Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów minister Elżbietę Witek.

- Jeszcze wczoraj byliście słuchaczami, a za chwilę wstąpicie w szeregi kadry oficerskiej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Miejcie zatem na uwadze fakt, że najważniejsza ocena, którą otrzymacie, to ocena wystawiona przez Wasze otoczenie. Jeśli chcecie, żeby była ona wysoka to musicie koncentrować się przede wszystkim na potrzebach innych, a nie swoich i jednocześnie pamiętać o tym, że efekty służby przekładają się bezpośrednio na bezpieczeństwo Polski i naszych sojuszników. Chciałbym podkreślić, że zostając oficerami Wojska Polskiego stajecie się jednocześnie elitą społeczną, a rodacy nie tylko Wam ufają, ale także, a może przede wszystkim, na Was liczą. Oficer Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej powinien zawsze o tym fakcie pamiętać – powiedział Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

- Promocja oficerska jest jedną z najpiękniejszych chwil w życiu żołnierza. Wieńczy ona okres wytężonego kształcenia i szkolenia. Renoma Uczelni daje gwarancję, że dziś promowani spełnią pokładane w nich nadzieje – podkreślił w swoim wystąpieniu I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora.

Duszpasterskiego błogosławieństwa nowo promowanym oficerom udzielili: ks. płk Janusz Radzik, ks. płk Aleksander Konachowicz i ks. ppłk Sławomir Fonfara.

Trzech najlepszych podporuczników za uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych, przejawianie inicjatywy w służbie i wzorową postawę, Rektor-Komendant WSOWL wyróżnił pierścieniami pamiątkowymi Uczelni. Wyróżnieni zostali: ppor. Adam Macias, ppor. Monika Trajdos i ppor. Kinga Motyka.

Promocję zakończył pokaz musztry paradnej i defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości, na czele których maszerowały Orkiestra Wojskowa z Torunia i kompania honorowa WSOWL.

 


* * *
Fotogaleria:

* * *