SGWP
Piątek, 19 października 2018 r.
Aktualności
07.11.2017
SZEF SZTABU GENERALNEGO W BRUKSELI
Szef Sztabu Generalnego WP gen. broni dr Leszek Surawski uczestniczył w dniach 6-7 listopada br. w posiedzeniu Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej.

Przed rozpoczęciem obrad gen. Surawski odwiedził Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy KW NATO i EU, gdzie wręczył służącym w PPW żołnierzom medale oraz akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe.
 
Srebrne medale "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" otrzymali płk Piotr Cieślik, kmdr Adam Krysiewicz, mjr Sebastian Sarna oraz st. chor. Mariusz Syrek.
 
Na stopień starszego chorążego sztabowego mianowani zostali st. chor. Zbigniew Dzwonek, st. chor. Adam Rewers i st. chor. Witold Witkowski.
 
***
Podczas posiedzenia KW EU omówiono sytuację bezpieczeństwa w Europie i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których prowadzone są unijne misje wojskowe.  Dyskutowano także na temat działań podejmowanych w walce z terroryzmem i ekstremizmem.
 
Generał Surawski, wraz ze swoimi odpowiednikami z państw Grupy Wyszehradzkiej V4, podpisał porozumienie Memorandum of Understanding dotyczące tworzenia Grupy Bojowej UE państw V4, która obejmie dyżur bojowy w UE w drugiej połowie 2019 roku.

Komitet Wojskowy Unii Europejskiej w formule szefów Sztabów/Obrony dokonał wyboru nowego Przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej.

Funkcję Przewodniczącego KW UE, w związku zakończeniem kadencji generała Mikhaila Kostarakosa, od 1 listopada 2018 r. obejmie generał Claudio Graziano (Włochy).

* * *
Fotogaleria:

* * *