SGWP
Piątek, 19 października 2018 r.
Aktualności
10.11.2017
PROMOCJA OFICERSKA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
10 listopada br., w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, 113 absolwentów rocznego Studium Oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski.

Podporucznicy zostaną skierowani do służby na stanowiska dowódców plutonów w pierwszych sześciu brygadach Obrony Terytorialnej.

To już druga promocja oficerska na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsza odbyła się na początku kwietnia, a promowani byli wtedy absolwenci półrocznego kursu, który był skierowany dla podoficerów. Podchorążowie, którzy zostali promowani  na pierwszy stopień oficerski są ochotnikami ze środowiska cywilnego. Podchorążowie szkolili się w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej i specjalności ogólnej. Program standardowego rocznego szkolenia dla podporuczników przygotowany w Akademii Wojsk Lądowych został poszerzony o zagadnienia  obrony terytorialnej. Podchorążowie doskonalili swoje umiejętności, m.in. z taktyki ogólnej, rozpoznania, topografii, regulaminów, czy strzelania. Zdobywali również wiedzę z podstaw dowodzenia, geopolityki i geostrategii, systemu obrony państwa i bezpieczeństwa wewnętrznego, a także wybranych aspektów historii wojskowości.

W ostatnim etapie szkolenia kandydaci na oficerów OT ćwiczyli pod okiem kadry dowódczej i instruktorów z Mobilnych Zespołów Szkoleniowych WOT, czyli specjalnych teamów szkoleniowych,  które tworzą byli żołnierze jednostek wojsk specjalnych.
 
W celu pozyskania kadry na potrzeby WOT minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wydał także decyzję o rozpoczęciu w pierwszym kwartale przyszłego roku kursu dla podoficerów zawodowych – kandydatów ze środowiska cywilnego oraz Terytorialnej Służby Wojskowej. W najbliższym czasie ma zostać uruchomiony również pierwszy kurs oficerski dla żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej.

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstał z początkiem 2017 roku. W szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę już ponad 6,5 tysięcy żołnierzy, w tym blisko 5,5 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i ponad tysiąc żołnierzy zawodowych.
 
MON

* * *
Fotogaleria:

* * *