SGWP
Czwartek, 15 listopada 2018 r.
Aktualności
01.12.2017
ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z WOJSKOWYM KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM
Szef Sztabu Generalnego WP generał broni dr Leszek Surawski spotkał się z attache wojskowymi akredytowanymi w Polsce.

- Tradycyjnie spotykamy się u schyłku kolejnego roku na uroczystości świąteczno-noworocznej w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego – powiedział do przedstawicieli wojskowego korpusu dyplomatycznego generał Leszek Surawski.
 
– Cieszę się, że możemy spotkać się w gronie osób, które odpowiadają za współpracę wojskową reprezentowanych przez siebie państw.

Szef Sztabu Generalnego WP zwracając się do zebranych wyraził przekonanie, że (…) codzienne wojskowe kontakty wnoszą wiele dobrego w umacnianie wzajemnych relacji.

- Dziś wspólnie możemy podsumować mijający rok, który był zdominowany przez agresywną politykę Rosji, wydarzenia w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie oraz kryzys migracyjny – podkreślił szef SG WP.

Zdaniem generała Surawskiego (…) optymizmem napawa fakt, że społeczność międzynarodowa podejmuje działania, aby wspólnie sprostać tym wyzwaniom. Potwierdzeniem tych działań jest m.in. implementacja postanowień szczytu NATO w Warszawie, zwiększenie roli Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie oraz utworzenie Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu.

- Przed nami kolejny rok, ważny dla współpracy wojskowej i dla Polski - powiedział szef SG WP. - Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że w 2018 roku Polska będzie gospodarzem Konferencji Komitetu Wojskowego NATO oraz ćwiczenia ANAKONDA 18 z udziałem wojsk państw NATO i partnerskich. Co więcej, będzie to rok, w którym świętować będziemy 100-rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecie utworzenia Sztabu Generalnego WP - podkreślił gen. Surawski.
 
- Jestem przekonany, że również te wydarzenia przyczynią się do zacieśnienia naszej współpracy wojskowej i budowania bezpieczeństwa międzynarodowego - dodał szef Sztabu Generalnego.
 
Kończąc wystąpienie generał Surawski podziękował wojskowym dyplomatom za troskę o wspólne bezpieczeństwo oraz złożył świąteczno-noworoczne życzenia wszystkim attaché i ich rodzinom.
 
W imieniu Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego głos zabrał jego dziekan pułkownik Heikki Bruce z Finlandii.

W swoim wystąpieniu, dziękując za życzenia i całoroczną współpracę podkreślił, że  mijający rok był pełen wyzwań i wytężonej pracy, obfitował też w wiele niezwykle istotnych wydarzeń.

- Rok 2017 był rokiem implementacji postanowień szczytu NATO w Warszawie. Obserwowaliśmy zwiększoną obecność i działalność NATO i państw sojuszniczych zarówno w Polsce jak i w innych państwach Europy Wschodniej, ukierunkowaną na zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa regionalnego – zaznaczył płk Bruce.

Dziękując za stałe wsparcie ze strony Sztabu Generalnego WP oraz SZ RP dziekan Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego, w imieniu attaché obrony akredytowanych w Polsce przekazał świąteczno-noworoczne życzenia szefowi Sztabu Generalnego WP, wszystkim żołnierzom i pracownikom oraz całym Siłom Zbrojnym RP.

Po wspólnej modlitwie nastąpiło tradycyjne łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.

Oprawę artystyczną spotkania zapewnił chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

* * *
Fotogaleria:

* * *