SGWP
Czwartek, 15 listopada 2018 r.
Aktualności
01.12.2017
WYJAZDOWE POSIEDZENIE KOMITETU WOJSKOWEGO NATO W WARSZAWIE
Sztab Generalny Wojska Polskiego, który w roku 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzić będzie stulecie swojego odtworzenia, rozpoczął przygotowania do właściwego i godnego uczczenia tych historycznych wydarzeń.

Jednym z nich, istotnym dla Sztabu Generalnego WP, stanowiącym jednocześnie docenienie roli Sił Zbrojnych RP w Sojuszu Północnoatlantyckim, będzie organizacja wyjazdowego posiedzenia Komitetu Wojskowego NATO.

Na zaproszenie szefa Sztabu Generalnego WP szefowie sztabów/obrony państw Sojuszu spotkają się na jesiennej sesji w Warszawie w dniach 28-30 września 2018 roku.

W porozumieniu z Międzynarodowym Sztabem Wojskowym (International Military Staff), Polska jako państwo-gospodarz (Host Nation) zajmuje się właściwym przygotowaniem i odpowiednim zabezpieczeniem spotkania najwyższych dowódców wojskowych Sojuszu.

W tym celu minister obrony narodowej wydał decyzję (Nr 178/MON z dnia 17 listopada 2017 r.), na podstawie której został powołany Zespół do spraw Organizacyjnego Przygotowania Konferencji Komitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r.

W pracach zespołu, któremu przewodniczy zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Inspektoratu Systemów Informacyjnych, Narodowego Centrum Kryptologii, Żandarmerii Wojskowej i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Zadaniem Zespołu jest organizacyjne przygotowanie i zapewnienie sprawnego przebiegu Konferencji, zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie MC 0270/5 - „Policy and general guidance for military committee conferences and visits” oraz „Detailed Advice and Guidance for Preparation and Organisation of Military Committee Conference”, w szczególności zapewnienie transportu lotniczego z Brukseli do miejsca Konferencji oraz organizacja transportu w Polsce,  rezerwacja i najem pokoi hotelowych oraz przygotowanie odpowiedniej liczby pomieszczeń do organizacji i przeprowadzenia Konferencji, organizacja pobytu poszczególnych delegacji w Polsce, w tym  zapewnienie oficerów łącznikowych i personelu pomocniczego spośród polskich żołnierzy i pracowników resortu obrony, zapewnienie tłumaczy oraz obsługi protokolarnej i ceremonialnej.


***

Komitet Wojskowy NATO jest najważniejszym organem militarnym Sojuszu. W jego skład wchodzą szefowie sztabów generalnych lub obrony państw członkowskich. Zadaniem Komitetu jest m.in. wypracowywanie wojskowych zaleceń i opinii do decyzji podejmowanych na szczeblu politycznym przez Radę Północnoatlantycką, czyli przedstawicieli państw sojuszniczych.