SGWP
Piątek, 19 października 2018 r.
Aktualności
29.12.2017
PRZYJĘCIE WBZC W PODPORZĄDKOWANIE SZTABU GENERALNEGO WP
W Sztabie Generalnym WP odbyło się oficjalne przekazanie Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami w bezpośrednie podporządkowanie szefowi Sztabu Generalnego WP.

Protokoły przekazania-przyjęcia podpisali: w imieniu szefa Sztabu Generalnego WP - I zastępca generał broni  Michał Sikora i szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych Paweł Dziuba.

W uroczystości, która odbyła się 29 grudnia 2017 r. uczestniczyli przedstawiciele Inspektoratu Systemów Informacyjnych, Sztabu Generalnego WP oraz Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami.
***
Na mocy decyzji nr 1/Org/ISI Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeformowania Inspektoratu Systemów Informacyjnych w Inspektorat Informatyki, Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami zostało przekazane w bezpośrednie podporządkowanie szefa Sztabu Generalnego WP. Zmiana podporządkowania jest efektem wdrażania w resorcie obrony narodowej rekomendacji z przeprowadzonego Strategicznego Przeglądu Obronnego.

Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami (WBZC) jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej, której głównym zadaniem jest zapewnienie Siłom Zbrojnym RP dostępu do widma częstotliwości radiowych, niezbędnego do realizacji zadań i utrzymania gotowości na czas pokoju, kryzysu i wojny, kierowanie gospodarką zasobami częstotliwości fal radiowych w resorcie obrony narodowej oraz realizacja przedsięwzięć zapewniających niezakłóconą pracę wojskowych urządzeń radiowych.

WBZC zostało utworzone na podstawie decyzji Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 1999 r. Działalność rozpoczęło z dniem 1 kwietnia 1999 r. Utworzenie WBZC (w nomenklaturze NATO - NARFA POL - National Radio Frequency Agency Poland) było jednym z warunków akcesji Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Podobne jednostki organizacyjne zwane NARFA istnieją we wszystkich państwach członkowskich Sojuszu.

* * *
Fotogaleria:

* * *