SGWP
Środa, 23 stycznia 2019 r.
Aktualności
09.02.2018
SZKOLENIE Z OBSZARU PROGRAMOWANIA MOBILIZACJI GOSPODARKI
Zarząd Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP zorganizował w dniach 6-8.02.2018 r. szkolenie dla przedstawicieli ministerstw i instytucji zaangażowanych w proces opracowywania Programu Mobilizacji Gospodarki.

Celem szkolenia, któremu przewodniczył płk dr inż. Robert Woźniak - szef Zarządu Logistyki - P4 (ZL-P4) SG WP, było doskonalenie procesu przygotowania Programu Mobilizacji Gospodarki w państwie  oraz określenie priorytetów na 2018 rok w tym obszarze.

Tegoroczne szkolenie przeprowadzono na bazie obiektów Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych "BELMA" S.A. w podbydgoskich Białych Błotach, które w bieżącym roku obchodzą jubileusz 150-lecia powstania.

W pierwszym dniu zapoznano uczestników z przebiegiem procesu technologicznego wybranego zadania, ulokowanego w Programie Mobilizacji Gospodarki (PMG) i realizowanego przez "BELMA" S.A.

Drugi dzień zarezerwowany został m.in. na podsumowanie realizacji zadań z zakresu programowania mobilizacji gospodarki w 2017 roku oraz omówieniu  zasad zgłaszania potrzeb do PMG.

Kluczowym elementem szkolenia było także przedstawienie stanu prac legislacyjnych, mających na celu usprawnienie rozwiązań na rzecz mobilizacji gospodarki poprzez stworzenie mechanizmów prawnych, umożliwiających dostosowanie zakresu zadań ujmowanych w PMG do zmieniających się potrzeb obronnych państwa.


płk M. Nienartowicz
Zarząd Logistyki – P4