SGWP
Sobota, 15 grudnia 2018 r.
Aktualności
07.03.2018
60 KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW LOTNICTWA SIŁ ZBROJNYCH RP
W Centrum Konferencyjnym WP odbyła się konferencja bezpieczeństwa lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP. W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli m.in. podsekretarz stanu w MON Marek Łapiński i I z-ca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora.

 Na konferencji obecni byli przedstawiciele BBN, Sztabu Generalnego WP i Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz uczelni i instytutów.

Tegorocznemu spotkaniu dowódców jednostek lotniczych, szefów pionów bezpieczeństwa lotów, dowódców grup działań lotniczych i obsługi technicznej oraz dyrektorów i ekspertów z instytucji zajmujących się problematyką lotniczą przyświecało hasło „Proaktywne działanie dowódcy fundamentem funkcjonowania systemu bezpieczeństwa lotów”.

Podczas wystąpień uczestnicy konferencji poruszali kwestie związane z realizacją zadań lotniczych, szkoleń oraz doświadczeń ze współdziałania z komponentami państw sojuszniczych w kraju i zagranicą pod kątem wypracowanych rozwiązań minimalizujących powstawania zagrożeń w działalności lotniczej.

Dowódca Generalny RSZ generał broni Jarosław Mika podkreślił istotną  rolę poszczególnych dowódców w kreowaniu i utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa realizowanych zadań lotniczych oraz prawidłowego wykorzystania posiadanych zasobów podczas organizacji systemu ratownictwa lotniczego.

Podsumowania 60 Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP dokonał  I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora wskazując obszary wymagające wzmożonej uwagi oraz stawiając zadania ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa lotów w bieżącym roku szkoleniowym.

Dariusz Kurowski

* * *
Fotogaleria:

* * *