SGWP
Wtorek, 22 stycznia 2019 r.
Aktualności
17.05.2018
179. POSIEDZENIE KOMITETU WOJSKOWEGO NATO
W dniach 15 i 16 maja Szef Sztabu Generalnego WP generał Leszek Surawski brał udział w posiedzeniach (odpowiednio) Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej i Komitetu Wojskowego NATO w formule Szefów Sztabów/Obrony.

Głównymi tematami poruszanymi na posiedzeniu Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej były współpraca UE-NATO, współpraca UE-ONZ, operacje i misje wojskowe, współpraca w zakresie poprawy zdolności wojskowych (PESCO, CARD, Military Mobility).

 

Komitet Wojskowy NATO obradował nad strategią dotyczącą południowej flanki Sojuszu, strategią odstraszania i obrony oraz przeglądem struktury dowodzenia.

 

Szef Sztabu Generalnego WP zaprosił Szefów Sztabów/Obrony państw Sojuszu na następne, wyjazdowe posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO (na tzw. Konferencję Komitetu Wojskowego – Military Committee Conference), która w setną rocznicę ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odbędzie się we wrześniu w Warszawie.

 

Ponadto generał Leszek Surawski odbył serię spotkań bilateralnych z Szefem Obrony Litwy, Szefem Sztabu Generalnego Słowackich Sił Zbrojnych, przebywającym gościnnie Wiceministrem Obrony Wietnamu oraz wielostronne spotkanie ze swoimi odpowiednikami z państw zaangażowanych w stacjonującą na terenie Łotwy batalionową Grupę Bojową pod kanadyjskim dowództwem.

 

ppłk Krzysztof Paliwoda


* * *
Fotogaleria:

* * *