SGWP
Sobota, 23 marca 2019 r.
Aktualności
28.06.2018
GENERAŁ SURAWSKI NA SPOTKANIU SZEFÓW SZTABÓW V4
W dniach 26-27 czerwca odbyło się w Budapeszcie spotkanie szefów sztabów państw Grupy Wyszehradzkiej, podsumowujące prezydencję Sił Zbrojnych Węgier w V4.

Na początku dwudniowego spotkania, we wtorek, 26 czerwca, szefowie sztabów Polski, Czech, Słowacji i Węgier odbyli kurtuazyjną wizytę u dr. Tibora Benkő, ministra obrony Węgier.

Podsumowując swoją prezydencję w V4 szef sztabu Sił Zbrojnych Węgier gen. broni Ferenc Korom podziękował państwom członkowskim za aktywną pracę i życzył sukcesów Słowacji, obejmującej przewodnictwo w V4.

"Dla Węgier i węgierskich sił zbrojnych bardzo ważna jest regionalna współpraca wojskowa w tych czterech krajach, które oprócz uzupełniania i wzbogacania wspólnej pracy, wzmacniają nasz region, nasze bezpieczeństwo i naszą zdolność do obrony naszych interesów" - powiedział Ferenc Korom.

Jak podkreślono, w obecnym środowisku bezpieczeństwa współpraca V4 jest ważniejsza i silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej i będzie pogłębiana w przyszłości.

Szef sztabu Słowacji gen. broni Daniel Zmeko podkreślił, że działania podjęte przez węgierską prezydencję będą kontynuowane.

Wśród celów strategicznych podkreślono wzmocnienie interoperacyjności sił V4, rozwój wspólnej grupy bojowej UE oraz intensyfikację współpracy między NATO i Unią Europejską.
 
Szefowie sztabów Polski, Czech, Słowacji i Węgier – generałowie Leszek Surawski,  Aleš Opata,  Daniel Zmeko i Ferenc Korom podpisali oświadczenie końcowe podczas wspólnej konferencji prasowej.
 
Generał Leszek Surawski podziękował gen. Koromowi za profesjonalną organizację i wysoką jakość pracy wykonanej w zeszłym roku.
 
„Dokonaliśmy przeglądu sytuacji bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Europy Środkowej. Poruszyliśmy również kwestie środowiska bezpieczeństwa globalnego. Jesteśmy zobligowani do optymalnego wykorzystania i rozwijania potencjałów, szczególnie w dobie wyzwań natury ekonomicznej” – powiedział gen. Surawski.
 
„Spotkanie służyło podsumowaniu okresu współpracy w czasie węgierskiej prezydencji wojskowej w ramach państw V4. Sztandarowym projektem pozostaje Wyszehradzka Grupa Bojowa Unii Europejskiej” – podkreślił Leszek Surawski.
 
„W ramach współpracy wojskowej pracujemy nad stworzeniem Dowództwa Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego Państw Grupy Wyszehradzkiej. Stale pracujemy nad stworzeniem wspólnego katalogu oferty szkoleniowej. Pozwoli to zidentyfikować propozycje działań, które mogą być realizowane we współpracy w układzie międzynarodowym” – dodał polski szef sztabu.
 
„Życzę prezydencji słowackiej wszelkiej pomyślności w pracach na rzecz kontynuacji wysiłków państw Grupy Wyszehradzkiej. Pragnę zapewnić o pełnym wsparciu w umacnianiu i rozwoju przyszłej współpracy” – podkreślił generał Surawski.

 


* * *
Fotogaleria:

* * *