SGWP
Sobota, 23 marca 2019 r.
Aktualności
28.06.2018
ZAKOŃCZENIE SŁUŻBY W SZTABIE GENERALNYM
Szef Sztabu Generalnego WP generał Leszek Surawski, kadra i pracownicy sztabu pożegnali dziś generałów Szymona Koziatka i Macieja Jabłońskiego, którzy zakończyli służbę w SG WP.

Decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka obaj generałowie obejmą nowe stanowiska służbowe.
 
Gen. bryg. Szymon Koziatek, dotychczasowy zastępca szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5, z dniem 2 lipca br. obejmie dowodzenie 6 Brygadą Powietrznodesantową w Krakowie.
 
Gen. bryg. Maciej Jabłoński, szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/7  przejmie z dniem 29 czerwca br. dowodzenie 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną i zastąpi na tym stanowisku gen. dyw. Rajmunda Andrzejczaka, wyznaczonego przez szefa MON na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
 
- „Właściwością żołnierskiej kariery jest to, że co pewien czas trzeba stanąć przed nowymi wyzwaniami, podjąć nowe zadania, sprawdzić się w innych okolicznościach” – powiedział gen. Surawski.
- „Jestem przekonany, że doświadczenie wyniesione ze służby w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego pomoże tworzyć kolejne piękne strony w Waszej żołnierskiej biografii i zostawi na nich trwały ślad” – dodał szef sztabu.
 
Za wybitny dorobek w służbie gen. Jabłoński wyróżniony został przez ministra obrony narodowej odznaką okolicznościową „Medal 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego”.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Leszek Surawski uhonorował obu oficerów Szablą Honorową Wojska Polskiego.
 
Generał Maciej Jabłoński,  w imieniu własnym i gen. Koziatka podziękował szefowi sztabu za styl dowodzenia, swobodę działania i wsparcie w realizacji zadań. Złożył również podziękowania podwładnym i współpracownikom.
 
Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe fotografie. Nie zabrakło też indywidualnych życzeń powodzenia na nowych stanowiskach służbowych.

* * *
Fotogaleria:

* * *