SGWP
Poniedziałek, 22 lipca 2019 r.
Aktualności
02.07.2018
ZMIANA NA STANOWISKU SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP
W poniedziałek 2 lipca br. w obecności Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, na dziedzińcu Sztabu Generalnego WP odbyła się ceremonia przekazania i objęcia obowiązków szefa Sztabu Generalnego WP.

Kończący służbę na tym stanowisku generał dr Leszek Surawski przekazał obowiązki swojemu następcy – gen. broni Rajmundowi T. Andrzejczakowi.
 
„Generał Rajmund Andrzejczak jest dowódcą, z którym mam nadzieję przeprowadzimy proces zmian w Wojsku Polskim, żeby było ono liczniejsze, wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz by zacieśniło relacje w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział podczas uroczystości minister Mariusz Błaszczak.
 
Szef MON zaznaczył, że gen. Andrzejczak to oficer wyróżniający się w Wojsku Polskim. "To dowódca o dużym doświadczeniu" – podkreślił.
 
Minister powiedział, że oczekuje od nowego szefa sztabu "zaangażowania, służby i tego, że będzie wprowadzał w życie nasze wspólne cele, że będzie starał się, aby Wojsko Polskie było jeszcze lepiej oceniane, niż jest dotychczas".
 
Szef MON podziękował też ustępującemu szefowi Sztabu Generalnego WP gen. Leszkowi Surawskiemu.
 
"Chciałbym przede wszystkim podziękować panu generałowi Leszkowi Surawskiemu za pełnienie tej funkcji, za zaangażowanie, za poświęcenie, za pracę, za służbę, bo to jest odpowiednie słowo" – podkreślił minister.
 
Generał Surawski w swoim wystąpieniu zaznaczył, że jest to dla niego ważna chwila, zarówno w życiu prywatnym, jak i w ujęciu instytucjonalnym.
 
„Następuje pokoleniowa zmiana warty na kluczowym stanowisku. Jest to proces wpisany w żołnierską służbę. Powinien wskazywać systemową mądrość i konsekwencję, zapewniać sprawność kierowania oraz efektywność funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział gen. Surawski.
 
„W 2017 roku powierzono mi zadanie kontynuowania misji transformacji i modernizacji Sił Zbrojnych. Ogromne wyzwanie wymagało przede wszystkim stabilizacji nastrojów wokół wojska. Ode mnie natomiast wielkiej pokory, gotowości do ciężkiej pracy oraz pełnego oddania służbie” – podkreślił generał.
 
„Z perspektywy kilkunastu miesięcy stwierdzam, że nasze wspólne wysiłki zmierzały we właściwym kierunku. Przekazuję mojemu następcy silne, zawodowe wojsko” – dodał Leszek Surawski.
 
Gen. Surawski złożył podziękowania ministrowi obrony narodowej, parlamentarzystom, kierownictwu i pracownikom sztabu za wsparcie i pomoc w realizacji codziennych zadań.
 
„Wszystkich Państwa proszę o wsparcie dla mojego następcy. Jestem głęboko przekonany, że z Państwa pomocą będzie skutecznie kontynuował wysiłki na rzecz budowy nowoczesnych sił zbrojnych i twórczo rozwijał potencjał obronny Rzeczypospolitej” – zakończył gen. Surawski.
 
Gen. Rajmund Andrzejczak podziękował swojemu poprzednikowi za sprawne przygotowanie przekazania obowiązków. Zapewnił, że prace, które prowadził, będą kontynuowane oraz zaprosił go do współpracy i dialogu.
 
Nowy szef Sztabu Generalnego WP w swoim pierwszym wystąpieniu zaznaczył, że Sztab Generalny WP to miejsce, z którego widać najwięcej, a Siły Zbrojne RP są widoczne z różnych perspektyw.
 
"Strategiczne dziś jest widoczne ze Sztabu Generalnego w pełnym wydaniu. Widać tutaj monitorowanie zdolności sił zbrojnych do podjęcia działań zgodnie z przeznaczeniem, widać też szereg prac, które są prowadzone" - powiedział gen. Andrzejczak.
 
„Stąd widać strategiczne jutro. Widać potrzebę oraz ogrom prac związanych ze zmianą systemu kierowania i dowodzenia, modernizacją i wielu innych zmian niezbędnych do  sprawnego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP” – zaznaczył nowy szef Sztabu Generalnego WP.

 

Dodał, że ze Sztabu Generalnego widać też strategiczne pojutrze.  "Siły zbrojne są funkcją zagrożeń, których zrozumienie jest niezwykle istotne. Sztab Generalny tę perspektywę musi mieć" – podkreślił generał.
 
Jednocześnie zaznaczył, że to wszystko nie byłoby możliwe i kompletne bez zrozumienia strategicznego wczoraj. "Niepodległość, której setną rocznicę odzyskania będziemy celebrować pod koniec roku, nie została nam oddana ot tak sobie. Niepodległość była wywalczona, wydarta zaborcom przy ogromnych kosztach. Nie byłoby to możliwe bez wybitnego politycznego przywództwa pana marszałka, wspaniałego czynu zbrojnego polskich oficerów, podoficerów i wszystkich żołnierzy, ale również wsparcia narodu. Ten kontekst historyczny musimy mieć głęboko w sercu i w głowie, aby patrzeć w przyszłość" - podkreślił gen. Andrzejczak.
 
Na zakończenie przypomniał wszystkim motto "Ku chwale Ojczyzny". Wprowadzono je w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich; na początku lat 2000 gen. Andrzejczak dowodził batalionem, który dziedziczy tradycje tej jednostki.
 
W uroczystości, która odbyła się w asyście Kompanii Reprezentacyjnej WP udział wzięli m.in. attache wojskowi akredytowani w Polsce, dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych, przedstawiciele duchowieństwa, instytucji współpracujących ze Sztabem Generalnym oraz kadra i pracownicy SGWP.
***
Uroczystość w SGWP zakończyła ostatni dzień służby generała Leszka Surawskiego na stanowisku szefa Sztabu Generalnego WP. Przed południem generał Leszek Surawski, w asyście Kompanii Reprezentacyjnej WP złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i wpisał się do Księgi Pamiątkowej GNŻ.
 
Następnie w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył generałowi Leszkowi Surawskiemu akt odwołania ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego WP, któremu podziękował za 38 lat pracy w armii.
 
Gen. Surawski został również odznaczony przez prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda powołał na stanowisko szefa Sztabu Generalnego WP gen. Rajmunda Andrzejczaka i awansował go do stopnia generała broni.

***
Generał broni Rajmund Tomasz Andrzejczak urodził się 29 grudnia 1967 r. w Świdnicy Śląskiej.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Akademii Obrony Armii Czeskiej, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Królewskiej Akademii Obrony w Londynie. Służbę wojskową rozpoczął w 2 pułku piechoty w Giżycku, gdzie objął pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu. W latach 1993-1996 dowodził kompanią czołgów w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 1996-1998 pełnił służbę w sekcjach rozpoznania i operacyjnej w 4 Suwalskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. W latach 1998-1999 służył na stanowisku szefa sztabu, a 2001-2003 zastępcy dowódcy Polsko-Litewskiego Batalionu Sił Pokojowych (LITPOLBAT).
W latach 2003-2005 dowodził 1 batalionem pancernym Ułanów Krechowieckich w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 2003 – 2006 służył jako zastępca szefa Oddziału Operacyjnego G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych. Przez kolejne 4 lata był: szefem Oddziału Operacyjnego w Iraku i dowódcą Polskich Sił Zadaniowych/PKW IV i V zmiany w Afganistanie. Między misjami w latach 2008 – 2010 służył jako zastępca dowódcy 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Lata 2010 – 2012 to służba w 2 Korpusie Zmechanizowanym w Krakowie na stanowisku asystenta szefa sztabu korpusu. W 2011 r. odebrał nominację na stopień generała brygady, a w 2012 r. objął dowodzenie 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Od 8 grudnia 2014 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy – szefa sztabu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, a od 2 maja 2016 roku został wyznaczony na dowódcę 12 Dywizji. 15 sierpnia 2016 r. otrzymał nominację na generała dywizji.
Za służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych odznaczony został Orderem Krzyża Wojskowego  II klasy- Krzyż Komandorski, „Gwiazdą Iraku” i „Gwiazdą Afganistanu”, a za długoletnią służbę w wojsku i bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych odznaczony został także srebrnymi medalami „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
2 lipca 2018 roku prezydent Andrzej Duda wręczył gen. dyw. Rajmundowi Andrzejczakowi akt mianowania  na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz nominację na kolejny stopień wojskowy – generała broni.
 
***
Podziękowanie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Leszka Surawskiego
 
 

* * *
Fotogaleria:

* * *