SGWP
Czwartek, 21 marca 2019 r.
Aktualności
03.08.2018
ZAKOŃCZENIE SŁUŻBY W SZTABIE GENERALNYM WP
W Sztabie Generalnym Wojska Polskiego odbyło się 3 sierpnia uroczyste pożegnanie pułkownika Rafała Nowaka, który zakończył służbę na stanowisku szefa Sekretariatu Szefa Sztabu Generalnego WP.

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej płk Rafał Nowak z dniem 6 sierpnia br. obejmie stanowisko asystenta przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO w Brukseli.
 
W uznaniu zasług położonych w dziedzinie kultywowania tradycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej minister Mariusz Błaszczak nadał płk. Nowakowi odznakę okolicznościową „Medal 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego”.
 
Za wybitny dorobek w służbie wojskowej szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund T. Andrzejczak wyróżnił oficera Szablą Honorową Wojska Polskiego.
 
W imieniu szefa Sztabu Generalnego WP, kończącego służbę w sztabie płk. Nowaka pożegnał I zastępca szefa SG WP gen. broni Michał Sikora.
 
Generał Sikora podziękował płk. Nowakowi za służbę w sztabie, podkreślając jednocześnie jego bardzo dobre przygotowanie do objęcia nowych obowiązków. W imieniu kadry i pracowników sztabu złożył życzenia sukcesów na nowym, odpowiedzialnym stanowisku.

Pułkownik Rafał Nowak w swoim wystąpieniu złożył podziękowania za słowa uznania i otrzymane wyróżnienia.  Podziękował również swoim kolegom i najbliższym współpracownikom za wsparcie w czasie codziennej służby.

Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe fotografie. Nie zabrakło też indywidualnych życzeń powodzenia na nowym stanowisku służbowym.

* * *
Fotogaleria:

* * *