SGWP
Czwartek, 21 marca 2019 r.
Aktualności
07.08.2018
MEDAL 100-LECIA DLA GENERAŁA HOFMANNA
Przebywający z roboczą wizytą dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód był gościem szefa Sztabu Generalnego WP.

W trakcie spotkania gen. broni Rajmund T. Andrzejczak w uznaniu wkładu gen. broni Manfreda Hofmanna w realizację zadań związanych z adaptacją struktur dowodzenia NATO oraz wzmocnieniem bezpieczeństwa regionalnego uhonorował gen. Hofmanna odznaką okolicznościową „Medal 100-lecia Ustanowienia Sztabu Generalnego WP”.

Odbierając wyróżnienie dowódca WKP-W podkreślił istotę współpracy wojskowej między państwami ramowymi Korpusu oraz zaangażowanie i profesjonalizm żołnierzy polskich podczas wspólnego wykonywania zadań.

- Dotychczasowa działalność generała Hofmanna świadczy o jego przyjaznych uczuciach do Polski i Polaków oraz wysiłkach skierowanych na rozwijanie bezpieczeństwa w ramach podejmowanych inicjatyw NATO – podkreślił w trakcie wystąpienia szef SG WP.

Generał Andrzejczak dodał, że (…) genarał Hofmann w swoich działaniach zawsze wskazywał na znaczenie wspólnej historii, wspólnych wartości i poświęceń, co jest świadectwem wzajemnej przyjaźni.
Spotkanie zakończyło wykonanie wspólnej fotografii.

* * *
Fotogaleria:

* * *