SGWP
Poniedziałek, 22 lipca 2019 r.
Aktualności
10.08.2018
PROMOCJA OFICERSKA PODCHORĄŻYCH WAT
W piątek 10 sierpnia, w obecności przedstawicieli MON, wojska i rodzin żołnierzy, odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski 198 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej.

Aktu mianowania dokonali: I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora i dowódca operacyjny RSZ gen. broni Sławomir Wojciechowski.
 
Jako pierwszy awans otrzymał prymus promocji ppor. Maciej Wielgosik z Wydziału Mechanicznego. Za ukończenie studiów ze średnią oceną 4,70 i uzyskanie pierwszej lokaty Prezydent RP nagrodził  prymusa honorową bronią białą.

Na uroczystości ministra obrony narodowej reprezentował Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON.

"Pamiętajcie, że oficerskie szlify, które dziś otrzymujecie, to nie tylko zaszczyt i początek wojskowej kariery. To przede wszystkim wielka odpowiedzialność i wielkie zobowiązanie do służby Ojczyźnie. Wierzę, że sprostacie temu zadaniu, bo macie oparcie w solidnej wiedzy i renomie Akademii, którą ukończyliście" - napisał w liście do absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej .

Żołnierze, którzy w piątek zostali promowani na pierwszy stopień oficerski to absolwenci chemii, elektroniki i telekomunikacji, geodezji i kartografii, informatyki, logistyki, lotnictwa i kosmonautyki, budownictwa, mechaniki i budowy maszyn oraz mechatroniki. Za nimi 5 lat kształcenia politechnicznego, które było realizowane równolegle ze szkoleniem wojskowym.

***

Wojskowa Akademia Techniczna, powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny, służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą.

W myśl nadrzędnej dewizy "Omnia pro patria" Akademia kontynuuje chlubne tradycje technicznych szkół wojskowych: Szkoły Rycerskiej, Szkoły Głównej Artylerii i Inżynierii oraz Wyższej Szkoły Inżynierii Wojskowej. Przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.

 


* * *
Fotogaleria:

* * *