SGWP
Wtorek, 25 września 2018 r.
Aktualności
25.09.2018
POSIEDZENIE KOMITETU WOJSKOWEGO NATO W WARSZAWIE
Komitet Wojskowy NATO, najwyższy organ wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego, obradować będzie w dniach 28-30 września 2018 r. w Warszawie. 

Spotkanie w Warszawie będzie jednym z głównych wydarzeń z okazji setnej rocznicy odtworzenia Sztabu Generalnego WP oraz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Gospodarzem posiedzenia będzie szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Rajmund T. Andrzejczak.

Konferencja Komitetu Wojskowego NATO umożliwia szefom obrony państw członkowskich spotkanie i omówienie ważnych dla Sojuszu spraw. Obejmą one takie tematy jak gotowość, reagowanie i modernizacja, a także zalecenia dotyczące przyszłych operacji NATO, ćwiczeń i działań, w tym ściślejszej współpracy z organizacjami międzynarodowymi.

Szefowie sztabów/obrony w trakcie posiedzenia wybiorą także następnego dyrektora generalnego Międzynarodowego Sztabu Wojskowego (International Military Staff, IMS), który obejmie urząd w 2019 r.

Konferencję Komitetu Wojskowego poprowadzi jego przewodniczący - marszałek lotnictwa Sir Stuart Peach. Podczas każdej sesji wspierać go będą generał Curtis M. Scaparrotti (Supreme Allied Commander Europe/SACEUR) i generał André Lanata (Supreme Allied Commander Transformation/SACT).
***
Komitet Wojskowy jest najwyższym organem wojskowym NATO. Formalne spotkania na poziomie szefów sztabów/obrony państw członkowskich odbywają się trzy razy do roku, w tym dwa razy (wiosna, jesień) w kwaterze głównej NATO w Brukseli i raz w wybranej stolicy państwa członkowskiego. W tym roku gospodarzem spotkania będzie Warszawa.
W ramach sesji przedstawiciele państw członkowskich omawiają ważne z punktu widzenia NATO kwestie m.in. wyzwania w zakresie globalnego bezpieczeństwa, szkolenie i misje, a także zapewniają Radzie Północnoatlantyckiej merytoryczne doradztwo.

PROGRAM DLA MEDIÓW


Piątek 28 września 2018
18:30-19:00 - Oficjalna ceremonia powitania delegacji (Dziedziniec Zamku Królewskiego)
Sobota 29 września 2018
08:30-08:45 - Posiedzenie Komitetu Wojskowego w formule szefów sztabów/obrony (Double Tree by Hilton Hotel, sala główna); Wystąpienie wprowadzające przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO marszałka lotnictwa Sir Stuarta Peacha; Wystąpienie szefa Sztabu Generalnego WP generała broni Rajmunda Andrzejczaka;

17:45-18:15 - Wspólna konferencja prasowa przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO marszałka lotnictwa Sir Stuarta Peacha i szefa Sztabu Generalnego WP generała broni Rajmunda Andrzejczaka (Hotel Double Tree by Hilton, Pokój Adler + Poplar)

Zdjęcia:
Po każdym wydarzeniu zdjęcia, pliki audio i wideo będą udostępniane na stronie NATO IMS www.nato.int/ims, a także na stronie Konferencji MC. Każde wydarzenie medialne będzie również dostępne na żywo na stronie Konferencji MC.

Akredytacja - proces zakończony:
Obsługa medialna Konferencji Komitetu Wojskowego NATO dostępna będzie wyłącznie dla osób posiadających akredytację. Wnioski o akredytację przyjmowano do 28 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00. Formularze dostarczone po tym terminie zostaną odrzucone. Otrzymane przepustki muszą być wyraźnie widoczne przez cały czas, a personel ochrony może w każdej chwili poprosić o dokument potwierdzający tożsamość. Informujemy, że kontrole bezpieczeństwa będą przeprowadzane osobno przed każdym wydarzeniem medialnym. Z tego powodu oczekujemy, że media pojawią się co najmniej godzinę przed wydarzeniami.

Media społecznościowe:
Najnowsze informacje i zdjęcia z konferencji będą zamieszczane na bieżąco na oficjalnym koncie na Twitterze: @NATO_PASCAD.  Uprzejmie prosimy o używanie hashtagów #NATOCHoDs i #NATOMC podczas zamieszczania tweetów na temat Konferencji Komitetu Wojskowego.

Kontakt:
Punktem kontaktowym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest płk Tomasz Szulejko, rzecznik prasowy, tel. +48 602 431 294 / +48 261 871 607 / +48 261 870 807, e-mail: rzeczniksgwp@ron.mil.pl
Punktem kontaktowym przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO jest  Damien Elvin, doradca ds. medialnych i komunikacji strategicznej przewodniczącego KW NATO i Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO, tel. + 32 476 60 53 56, e-mail:elvin.damien@hq.nato.int , Elizabeth Steenson, oficer prasowy, Międzynarodowy Sztab Wojskowy NATO, tel. + 32 475 75 75 23, e-mail: steenson.elizabeth@hq.nato.int