SGWP
Poniedziałek, 22 lipca 2019 r.
Aktualności
22.08.2018
GENERAŁ KRÓL NOWYM ZASTĘPCĄ SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej wyznaczył z dniem 22 sierpnia 2018 roku generała dywizji Krzysztofa Króla na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Podczas wręczenia nominacji obecni byli szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund T. Andrzejczak i podsekretarz stanu w MON Marek Łapiński.
 
 
***
Generał dywizji Krzysztof Król jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej, którą ukończył w 1991 r. Zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu maszyn inżynieryjnych w batalionie zabezpieczenia w Czerwonym Borze, a następnie był dowódcą plutonu i dowódcą kompanii technicznej w 1 Batalionie Saperów 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Pułtusku.
 
W 1994 roku uczestniczył w kursie oficerów logistyki w Base Borden, Kanada.
 
Od kwietnia 1995 do kwietnia 1996 roku pełnił służbę w siłach pokojowych ONZ UNIFIL w Libanie na stanowisku zastępcy, a następnie dowódcy Zgrupowania Pododdziałów Inżynieryjnych.
 
W latach 1997-1999 był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Po zakończeniu studiów objął stanowisko starszego oficera w sekretariacie Dowództwa Wojsk Lądowych.
 
W 2000 roku ukończył Podyplomowe Studium Integracji i Bezpieczeństwa Europejskiego w Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
 
W latach 2000 – 2003 pełnił służbę na stanowisku starszego oficera w Oddziale Szkolenia G7 Kwatery NATO Sił Połączonych Centrum w Heidelbergu, w Niemczech. W 2001 roku rozpoczął służbę w Kwaterze Dowództwa Regionalnego NATO w Neapolu na stanowisku starszego oficera ds. Kosowa w biurze doradcy politycznego. W 2003 roku ukończył kurs działań w zakresie dowodzenia i kierowania oraz działań informacyjnych NATO w Oberammergau, Niemcy.
 
Po powrocie ze struktur NATO służył w Oddziale Szkolenia Dowództw Zarządu Operacji Lądowych G3 Dowództwa Wojsk Lądowych. 
 
W 2005 r. pełnił służbę w PKW Irak jako szef Oddziału Operacyjnego G3 Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe.                                           
 
Od 2005 do 2009 roku był szefem sekretariatu dowódcy Wojsk Lądowych.
 
Jest absolwentem Studiów Polityki Obronnej w Akademii Sił Zbrojnych Kanady w Toronto.
 
Od zakończenia studiów w 2010 roku zajmował stanowisko szefa Oddziału Planowania Operacyjnego G5 w Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. Był także dowódcą Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Stargardzie.
 
1 marca 2016 roku został mianowany przez Prezydenta RP na stopień generała brygady, a w 2018 roku na stopień generała dywizji. Ostatnio służył na stanowisku zastępcy dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie.

* * *
Fotogaleria:

* * *