SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
30.08.2018
WYSTAWA PLENEROWA NA STULECIE SZTABU GENERALNEGO WP
„Polacy mają w sobie instynkt wolności. Ten instynkt ma wartość i ja tę wartość cenię” - te słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego stały się mottem wystaw, otwartych dziś w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich.

W ramach obchodów 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w czwartek (30 sierpnia) otwarto wystawę okolicznościową pt. „Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2018”.
 
Ekspozycja poświęcona stuletniej historii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego połączona jest z wystawą Centralnej Biblioteki Wojskowej pt. „Niepodległa 1918… Ludzie i wydarzenia”.

Uroczystego otwarcia wystaw dokonał szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund T. Andrzejczak i dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej Jan Tarczyński, wraz z zaproszonymi gośćmi.

Ekspozycje w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich (ogrodzenie od Alei Ujazdowskich) dostępne będą do 30 września 2018 roku.
 
***
Wystąpienie gen. broni Rajmunda T. Andrzejczaka z okazji otwarcia wystawy - WYSTĄPIENIE
***
Wystawa „Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2018”
Ekspozycja została podzielona na bloki historyczne, poczynając od 1918 roku, kiedy utworzony już 25 października Sztab Generalny Wojsk Polskich, jedna z najważniejszych instytucji wojskowych państwa, był odpowiedzialny za odbudowę Wojska Polskiego oraz obronę niepodległości Ojczyzny. Kolejne części wystawy ukazują SGWP w dwudziestoleciu międzywojennym, w czasie przygotowania i prowadzenia działań wojennych we wrześniu 1939 roku oraz  w latach walki u boku zachodnich sojuszników. Przedstawiają także funkcjonowanie Sztabu w realiach Polski Ludowej, aż do upadku komunizmu.
Niemal połowa plansz dotyczy działań podejmowanych przez Sztab Generalny Wojska Polskiego po przemianach politycznych w krajach uzależnionych od ZSRR, prezentując postępującą integrację z Sojuszem Północnoatlantyckim oraz uczestnictwo Polski w NATO, nawiązując także do zaangażowania Wojska Polskiego w operacje i misje pokojowe poza granicami kraju.
Wystawa, przygotowana przez Sztab Generalny Wojska Polskiego i Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, stanowi element obchodów stulecia ustanowienia SGWP. Ekspozycja będzie dostępna od 30 sierpnia do 30 września 2018 roku.
Partnerem wystawy jest Muzeum Łazienki Królewskie i TVP Historia.
Patroni medialni: Polska Zbrojna, Polska Zbrojna Historia.
 
 
***
Niepodległa 1918… Wydarzenia i ludzie
Wystawa poświęcona została wydarzeniom, które przed stu laty doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości, i zaangażowanym w nie ludziom.
W 1918 roku Polska – podzielona w końcu XVIII wieku pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię – wróciła na mapę Europy po 123 latach zaborów. Trudny proces odbudowy suwerennego państwa nie byłby możliwy bez zaangażowania tysięcy polskich patriotów: żołnierzy 
i polityków, którzy umiejętnie wykorzystali sprzyjającą sytuację międzynarodową (klęska Niemiec i Austro-Węgier w I wojnie, wybuch rewolucji i upadek caratu w Rosji). Wystawa, obok kluczowych twórców niepodległości, przypomina również postacie mniej znane, takie jak na przykład Antoni Pertykiewicz, najmłodszy kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, czy Eugeniusz Romer, autor wielkiego atlasu ziem polskich, wykorzystywanego podczas pertraktacji pokojowych w sprawie granic odrodzonej Rzeczypospolitej.
Ekspozycja przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości prezentuje dokumenty, fotografie, druki oraz fragmenty publikacji książkowych i prasowych ze zbiorów własnych CBW. Ekspozycja prezentowana będzie od  30 sierpnia do 30 września 2018 roku.
Partnerzy wystawy: Muzeum Łazienki Królewskie, TVP Historia.
Patroni medialni: TVP 3 Warszawa, TVP Polonia, TV Republika, Radio Polska Live, Polska Zbrojna, Polska Zbrojna Historia, Tydzień Polski (Londyn).
 

 


* * *
Fotogaleria:

* * *