SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
29.08.2018
 GENERAŁ ANDRZEJCZAK Z WIZYTĄ  W IRLANDII
Na zaproszenie wiceadmirała Marka Melletta, szefa Sztabu Irlandzkich Sił Obrony, w dniach 27-29 sierpnia br. z oficjalną wizytą w Irlandii przebywał szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund T. Andrzejczak.

Głównym punktem rozmów w Sztabie Generalnym były kwestie związane z dwustronną współpracą wojskową. Szefowie sztabów omówili dotychczasowe obszary współdziałania oraz możliwości rozwoju dalszej współpracy.

W trakcie dyskusji poruszono również temat zaangażowania Sił Zbrojnych RP we wzmacnianie wschodniej i południowej flanki NATO, w tym obecność polskich kontyngentów wojskowych na Łotwie i w Rumunii.

Gen. Andrzejczak i wiceadmirał Mellett omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa w regionie.

Szef Sztabu Generalnego WP odwiedził też 2 Brygadę w Dublinie, gdzie spotkał się z kadrą dowódczą oraz obejrzał sprzęt i uzbrojenie znajdujące się na wyposażeniu jednostki.

Podczas pobytu w Irlandii generał Andrzejczak spotkał się także z ministrem obrony Irlandii Paulem Kehoe.

***
Było to pierwsze spotkanie obu szefów sztabów po objęciu przez generała Andrzejczaka stanowiska szefa Sztabu Generalnego WP. Wiceadmirał Mark Mellett gościł w Sztabie Generalnym WP w październiku 2017 roku.

* * *
Fotogaleria:

* * *