SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
05.09.2018
GENERAŁ ANDRZEJCZAK NA MSPO W KIELCACH
Szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund T. Andrzejczak uczestniczył w uroczystym otwarciu XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Podczas pobytu na MSPO generał Andrzejczak, w towarzystwie Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, zwiedził ekspozycje polskich zakładów zbrojeniowych oraz stoiska wystawy Sił Zbrojnych RP.
 
Szef Sztabu Generalnego WP odbył też szereg rozmów z polskimi i zagranicznymi wystawcami.
 
W czasie spotkania z dziennikarzami gen. Andrzejczak podkreślił, że kieleckie targi to znakomite miejsce, w którym „(…) można porozmawiać o tym, co jest technologicznie dzisiaj możliwe, co proponują firmy krajowe i zagraniczne, czyli jakie są zdolności w obszarze nowych technologii”.
 

- „My, jako ci, którzy płacą i żądają, bo ja, jako szef sztabu jestem strażnikiem jakości, mam okazję tutaj zaakcentować to, co jest nam potrzebne” – podkreślił szef sztabu. Zaznaczył przy tym, że nie wszystko, co prezentują wystawcy na MSPO jest w obszarze zainteresowań wojska, ale jest to jedyne takie miejsce w kraju na jednoczesną wymianę myśli pomiędzy przemysłem, nauką, a odbiorcą, czyli siłami zbrojnymi.

Generał Andrzejczak dodał, że jako użytkownik krajowych produktów przemysłu zbrojeniowego może kolegom z innych armii zarekomendować produkty polskiej myśli technologicznej – „to również jest znakomita okazja podczas MSPO do takich rozmów” – zaznaczył.

Szef SG WP zwiedził stoiska oraz wystawę sprzętu Sił Zbrojnych RP, gdzie  swoje uzbrojenie zaprezentowało 30 jednostek z wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej oraz wojsk obrony terytorialnej.  Rozmawiał również z żołnierzami, którzy są na co dzień użytkownikami prezentowanego sprzętu.

Nawiązując do tematu przewodniego tegorocznej edycji MSPO, którym jest 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, generał Andrzejczak podkreślił, że bardzo go cieszą inicjatywy edukacyjne skierowane do młodzieży, czego przykładem była obecność na MSPO klas mundurowych.
 
„Jednym z moich priorytetów jest budowanie nowoczesnego przywództwa wojskowego oraz szeroko pojęte zmiany w systemie szkolenia kadr. Chcielibyśmy szerzej spoglądać nie tylko tam, gdzie są uczelnie wyższe – akademie wojskowe, czy szkoły podoficerskie, ale sięgać też dalej, do szkół podstawowych i  średnich oraz wykorzystywać nasze sensory, jakimi są wojska obrona terytorialnej – powiedział szef sztabu.
 

„Zależy mi na tym, abyśmy mieli szersze widzenie i rozumienie, ale także wpływ na to, jakiego przyszłego dowódcę chcemy kształcić, szkolić, ale przede wszystkim gdzie go mamy poszukiwać” – dodał generał Andrzejczak.


* * *
Fotogaleria:

* * *