SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
07.09.2018
WIZYTA SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP W BRUKSELI
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Rajmund T. Andrzejczak przebywał w dniach 5-6 września 2018 r. w Brukseli, gdzie odbył szereg spotkań z kierowniczą kadrą Komitetów Wojskowych UE i NATO.

W części poświęconej Unii Europejskiej generał Andrzejczak spotkał się z przewodniczącym Komitetu Wojskowego UE generałem Michailem Kostarakosem,  dyrektorem generalnym Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej generałem broni Esą Pulkkinenem oraz ze Stałym Przedstawicielem RP przy UE ambasadorem Andrzejem Sadosiem.

Podczas rozmów omawiano zagadnienia związane z przeglądem i reformą struktur dowiedzenia UE, poprawą zdolności do przemieszczenia wojsk oraz sytuacją w Unii po Brexicie.

W części poświęconej NATO szef Sztabu Generalnego WP spotkał się Przewodniczącym Komitetu Wojskowego NATO marszałkiem lotnictwa sir Stuartem Peachem, dyrektorem generalnym Sztabu Wojskowego NATO gen. broni Janem Broeksem oraz ze Stałym Przedstawicielem RP przy NATO ambasadorem Markiem Ziółkowskim.

W trakcie spotkań przedyskutowano tematy dotyczące postanowień ostatniego Szczytu NATO, transformacji Sojuszu oraz sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.

Przedmiotem dyskusji były także zagadnienia związane z przygotowaniami konferencji Komitetu Wojskowego NATO w formule szefów sztabów/obrony, która odbędzie się w dniach 29-30 września br. w Warszawie.

Wizyta zakończyła się spotkaniem szefa Sztabu Generalnego WP z polskimi żołnierzami służącymi w Brukseli,  podczas którego gen. broni Rajmund T. Andrzejczak, wraz z gen. broni Januszem Adamczakiem, wręczyli medale wyróżnionym żołnierzom.

* * *
Fotogaleria:

* * *