SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
10.09.2018
SZEF SZTABU GENERALNEGO WP W JFC BRUNSSUM
Generał broni Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odwiedził 7 września Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych NATO w Brunssum (JFC Brunssum), gdzie spotkał się z dowódcą JFC generałem Riccardo Marchio'.

Podczas rozmowy generał R. Marchio' przedstawił szefowi sztabu informacje na temat zakresu działań podejmowanych przez JFC.
 
Dyskusja obu generałów poświęcona była omówieniu dotychczasowej współpracy pomiędzy Dowództwem JFC a Wojskiem Polskim oraz możliwościom jej rozwoju.
 
W trakcie spotkania generał Marchiò podkreślił znaczenie przyszłych wspólnych ćwiczeń z polskimi żołnierzami.
 
Generał Andrzejczak zaznaczył, że celem jego działań jest utrzymanie i rozwój dotychczasowej współpracy Sił Zbrojnych RP z Dowództwem Sił Połączonych NATO w Brunssum.

Po rozmowach z dowództwem JFC generał Rajmund T. Andrzejczak spotkał się z polskimi żołnierzami  służącymi w dowództwie w Brunssum.

 


* * *
Fotogaleria:

* * *