SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
13.09.2018
SYSTEM DOWODZENIA W WOJSKU POLSKIM MUSI BYĆ PRZEJRZYSTY
Reforma dowodzenia sytuuje szefa Sztabu Generalnego jako pierwszego żołnierza, któremu będą podlegać dowódca generalny, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia - powiedział dziś w Sejmie minister Mariusz Błaszczak.

- Korygujemy błąd  popełniony w 2014, tworzymy przejrzysty system dowodzenia  - mówił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w czwartek 13 września w Sejmie, podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Projekty są pierwszym etapem reformy systemu system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi ( SKiD). – Na wojnie wygrywa ten, kto popełnia mniej błędów. My naprawiamy popełniony błąd – przekonywał minister.
 
Jak zaznaczył  szef resortu obrony narodowej,  obecny system, wprowadzony w styczniu 2014 roku, uniemożliwił skuteczny rozwój polskiego wojska i spowodował konieczność reorganizacji, dlatego też głównym celem wprowadzanej reformy SKiD jest wyeliminowanie chaosu kompetencyjnego i wprowadzenie jednoosobowej odpowiedzialności za dowodzenie.
 
Minister Błaszczak  podkreślił, że żyjemy w sytuacji, w której musimy być świadomi zagrożeń, jakie czyhają na naszą ojczyznę. W związku z tym musimy reagować szybko i sprawnie. Szef MON dodał, że aby utrzymać pokój Wojsko Polskie musi być liczniejsze, wyposażone w nowoczesny sprzęt i mocniej osadzone w strukturach natowskich. Stąd potrzeba jasno sprecyzowanych reguł i hierarchii dowodzenia.

W NATO zasadą jest jasne rozdzielenie poziomów: strategicznego, operacyjnego i taktycznego oraz zachowanie zasady hierarchiczności w zakresie uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności poszczególnych organów dowodzenia. Dlatego także w systemie narodowym powinno się stosować  rozwiązania tworzone w oparciu o powyższe zasady.

Celem projektowanych rozwiązań jest nie tylko uproszczenie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, ale eliminacja dotychczasowego dysfunkcjonalnego systemu. Nowe rozwiązania zakładają konsolidację funkcji planowania, przygotowania, użycia i zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP, a także stworzenie warunków i struktur organizacyjnych czasu pokoju maksymalnie zbliżonych do czasu wojny. Zakładają również ograniczenie czasochłonnego procesu transformacji struktur kierowania i dowodzenia z czasu pokoju na czas wojny, wprowadzenie jednolitości w podziale kompetencji i zadań, klarowne rozgraniczenie poziomów dowodzenia.

W nowym systemie zostanie wzmocniona rola i rozszerzone kompetencje Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.  - Reforma dowodzenia sytuuje szefa Sztabu Generalnego jako pierwszego żołnierza, któremu będą podlegać dowódca generalny, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia - przypomniał minister M. Błaszczak.
Dziś Szef Sztabu jest na równi z innymi dowódcami. Szef Sztabu Generalnego w czasie wojny będzie organem, który dowodzi Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia.
 
Wprowadzone zmiany dostosują struktury dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do modelu obowiązującego w NATO. Reforma SKiD ma zapewnić dalszy rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej i ich pełne zintegrowanie z pozostałymi rodzajami sił zbrojnych na poziomie strategicznym i operacyjnym (do czasu pełnego sformowania wojska OT pozostaną w bezpośredniej podległości Ministra ON). Zmiany przewidują również usprawnienie funkcjonowania systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP.

Etapy reformy SKiD zostały uzgodnione pomiędzy  Ministerstwem Obrony Narodowej a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.