SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
25.09.2018
SG WP: O KSZTAŁCENIU DLA PRZYSZŁOŚCI
W Warszawie odbyło się spotkanie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (SG WP) z kierowniczym personelem szkolnictwa wojskowego.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Rajmund T. Andrzejczak przeprowadził 25 września 2018 roku spotkanie poświęcone kształceniu kadr Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dziś i w przyszłości.
 
W siedzibie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie o wyzwaniach stojących przed środowiskiem szkolnictwa wojskowego dyskutowali przedstawiciele akademii wojskowych, centrów szkolenia i szkół podoficerskich. Obecni byli starsi podoficerowie dowództw rodzajów sił zbrojnych. W roboczym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Kadr oraz Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej, jak również Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej i Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Przybyli także generał dywizji Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej oraz generał dywizji pilot Jan Śliwka, pierwszy zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie zabrakło przedstawicieli pionów szkolenia dowództw (Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej), w tym inspektora szkolenia DG RSZ. Uczestnikami narady byli przedstawiciele kierownictwa i zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
 
Celem spotkania była identyfikacja potrzeb kształcenia zawodowego oraz określenie standardów kształcenia oficerów i podoficerów Wojska Polskiego. „Moim zamiarem jest wspólna refleksja, jakiego dowódcy-lidera potrzebują siły zbrojne przyszłości. Nie szkolimy dowódców plutonów, kształcimy oficerów”, podkreślił generał Andrzejczak.
 
W trakcie wystąpień podejmowano tematy związane z badaniem absolwentów uczelni wojskowych oraz oceną spełnienia wymogów przygotowania do objęcia stanowisk oficerskich i podoficerskich. Rozmawiano o uwarunkowaniach kształcenia w świetle prawa o szkolnictwie wyższym.
 
Wiele miejsca w dyskusji poświęcono przywództwu i interoperacyjności w przygotowaniu kandydatów na oficerów, jak również potrzebom związanym z kształceniem.
 
Podniesiono kwestie systemu szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w świetle rozwiązań innych państw i wniosków oraz obserwacji z międzynarodowych wizyt szkoleniowych. Wskazano oczekiwania i determinanty miejsca oraz roli oficerów i podoficerów w budowaniu standardów.
 
Wystąpieniom prelegentów towarzyszyła ożywiona dyskusja. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zamierza kontynuować dyskurs o modelu przygotowania absolwentów. „Potrzebujemy dowódców, którzy umieją zarządzać swoim czasem, chcą się uczyć i doskonalić. Powinna ich cechować swoista agresja intelektualna. Naszym celem i zadaniem jest kształcenie w duchu przywództwa, właściwe komunikowanie i tworzenie warunków przygotowania absolwentów do działania w dynamicznie zmieniającym się środowisku” - stwierdził generał broni Rajmund T. Andrzejczak.
 
 

Tekst: Tomasz Szulejko
Zdjęcia: Antoni Szubiński


* * *
Fotogaleria:

* * *