SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
28.09.2018
GENERAŁ KRÓL NA  SPOTKANIU SZEFÓW SZTABÓW PAŃSTW V4
W dniach 25-26 września br. na Słowacji w miejscowości Halič odbyło się spotkanie szefów sztabów państw Grupy Wyszehradzkiej - V4. W spotkaniu szefa Sztabu Generalnego WP reprezentował zastępca SG WP gen. dyw. Krzysztof Król.

Zasadniczym tematem dwudniowego spotkania było omówienie przygotowania wojskowych komponentów państw V4 do Grupy Bojowej UE 2019-2, gdzie Polska występuje w roli Lead Nation.
 
W drugim dniu spotkania szefowie sztabów V4 uczestniczyli w pokazie technik operacyjnych w terenie zurbanizowanym. Generałowie osobiście wzięli udział w szkoleniu strzeleckim.
 
Ostatnim elementem był udział, w roli obserwatorów, w ćwiczeniu Slovak Shield 2018, w ramach którego zadania realizowały pododdziały V4, a także US Army. Siły Zbrojne RP do międzynarodowego ćwiczenia skierowały kontyngent wraz z pojazdami KTO ROSOMAK.