SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
04.10.2018
HISTORIA SZTABU GENERALNEGO NA WYSTAWIE PLENEROWEJ
W ramach obchodów 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego WP od poniedziałku 1 października na ogrodzeniu Sztabu Generalnego WP (ul. Rakowiecka 4a) otwarta została wystawa okolicznościowa pt. "Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2018".

Ekspozycja, poświęcona stuletniej historii Sztabu Generalnego WP, prezentowana będzie do końca listopada 2018 roku.

***

 

Wystawa "Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2018"
Ekspozycja została podzielona na bloki historyczne, poczynając od 1918 roku, kiedy utworzony już 25 października Sztab Generalny Wojsk Polskich, jedna z najważniejszych instytucji wojskowych państwa, był odpowiedzialny za odbudowę Wojska Polskiego oraz obronę niepodległości Ojczyzny. Kolejne części wystawy ukazują SGWP w dwudziestoleciu międzywojennym, w czasie przygotowania i prowadzenia działań wojennych we wrześniu 1939 roku oraz  w latach walki u boku zachodnich sojuszników. Przedstawiają także funkcjonowanie Sztabu w realiach Polski Ludowej, aż do upadku komunizmu.
Niemal połowa plansz dotyczy działań podejmowanych przez Sztab Generalny Wojska Polskiego po przemianach politycznych w krajach uzależnionych od ZSRR, prezentując postępującą integrację z Sojuszem Północnoatlantyckim oraz uczestnictwo Polski w NATO, nawiązując także do zaangażowania Wojska Polskiego w operacje i misje pokojowe poza granicami kraju.

Wystawa, przygotowana przez Sztab Generalny Wojska Polskiego i Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, stanowi element obchodów stulecia ustanowienia SGWP.