SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
12.10.2018
POLSKO – NIEMIECKIE ROZMOWY SZTABOWE
W Bonn odbyły się 11 października 2018 r. polsko - niemieckie rozmowy sztabowe.

Delegacji polskiej, w skład której wchodzili przedstawiciele Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ oraz Dowództwa Operacyjnego RSZ, przewodniczył Szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych SG WP generał brygady Piotr Błazeusz.
 
Celem spotkania było omówienie rozwoju współpracy wojskowej, głównie w kontekście działających w ramach Koncepcji Państw ramowych (Framework Nations Concept – FNC), w tym cluster activities oraz wskazanie obszarów i inicjatyw, które pozwalają na kontynuowanie kooperacji.
 

Stronie niemieckiej przewodniczył płk Bernd Stockman – Defence Plans and Policy Branch Chief, Strategic Defence Planning and Concepts Department Ministerstwa Obrony Niemiec.