SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
25.10.2018
UROCZYSTOŚCI W DNIU 100. ROCZNICY USTANOWIENIA SZTABU GENERALNEGO WP
W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Sztab Generalny Wojska Polskiego obchodzi 100. rocznicę swojego ustanowienia.

Z okazji setnego jubileuszu w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające to historyczne wydarzenie.

Uroczystości w Sztabie Generalnym rozpoczęło podniesienie na maszt flagi szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Następnie, przed wejściem głównym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odsłonięta została tablica upamiętniająca 100. rocznicę ustanowienia SG WP.

„Jest to niezwykły dzień refleksji ze względu na to, że jest to bardzo ważny dzień dla Polski, dla Sztabu Generalnego WP, ale także osobiście dla mnie" - podkreślił w swoim wystąpieniu generał Rajmund T. Andrzejczak.
Zauważył przy tym, że dla niego osobiście to dzień szczególny, ponieważ właśnie teraz, gdy obchodzimy stuletnią rocznicę ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został jego szefem.
 
"Dlatego z ogromnym szacunkiem i pokorą podchodzę do zadania, które zostało mi powierzone" - dodał szef SG WP.  Podkreślił też, że szereg uroczystości, które dziś się odbędą, w sposób refleksyjny i godny odniosą się do tego, co wydarzyło się sto lat temu.
 
Bezpośrednio po uroczystości złożono wieniec i zapalono znicz przed tablicą pamiątkową śp. generała Franciszka Gągora.

„W czasie, gdy dowodziłem Polskimi Siłami Zadaniowymi w Islamskiej Republice Afganistanu wielką inspiracją był dla mnie Pan generał Franciszek Gągor - powiedział szef Sztabu Generalnego WP. "Wywarł na mnie niesamowite wrażenie żołnierskim spokojem, elegancją, dyplomacją, ale również wizjonerstwem – spoglądał na Siły Zbrojne bardzo daleko” – dodał generał Andrzejczak.
 
„Nigdy nie przypuszczałem wtedy, że przyjdzie mi przejąć Jego zadania, ale również składać kwiaty w miejscu, które stanowi o tym, że Siły Zbrojne straciły znakomitego generała, oficera, wizjonera, wojskowego dyplomatę i bardzo przyzwoitego człowieka” – podkreślił szef sztabu.
 
"W tej chwili refleksji myślę o tym, żeby swoje zadanie wykonać tak, aby Pan generał Franciszek, bo tak go tutaj w Sztabie Generalnym nazywają, był z tego dumny” – dodał szef SG WP.   
 
 
Kolejnym punktem obchodów była uroczysta zbiórka kadry i pracowników sztabu, podczas której generał broni Rajmund T. Andrzejczak wręczył żołnierzom i pracownikom SGWP odznaki i wyróżnienia, a także puchary za zwycięstwa w 2018 roku we współzawodnictwie sportowym Sztabu Generalnego WP i jednostek organizacyjnych tworzących SG WP.
 
W swoim wystąpieniu szef sztabu odniósł się do historycznej daty sprzed 100 lat podkreślając, że Sztab Generalny jest instytucją starszą niż Rzeczpospolita.
 
"Dopiero 11 listopada 1918 roku świat dowiedział się, że po 123 latach zaborów, grabieży, eksploatacji, niszczenia Polski i Polaków Polska znów jest na mapie Europy, Sztab Generalny był już funkcjonującą, w sensie prawnym, instytucją Sił Zbrojnych" - powiedział generał Andrzejczak.
 
"To ważne, aby sobie uświadomić, że Polska nie może być bezpieczna bez swojej siły zbrojnej. Takiej, która jest sprawna i odstrasza wszystkich i wszystko, co chciałoby Rzeczypospolitej zagrażać" - podkreślił szef sztabu.

Generał Andrzejczak zauważył, że sto lat temu i teraz problemy były podobne. W 1918 roku marszałek w rozmowach z generałem Rozwadowskim rozstrzygali kwestie jak siły zbrojne zorganizować, jak je wyposażyć, które kierunki przyjąć za priorytetowe. „Dzisiaj te problemy wracają i stanowią obszar rozważań moich i całego Sztabu Generalnego” – podkreślił szef Sztabu Generalnego WP.

 

O godzinie 11.00 w Katedrze Polowej WP odprawiona została msza św. w intencji żołnierzy i pracowników Sztabu Generalnego WP, którą sprawował Biskup Polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek.

 

"Budować na fundamencie wartości" - kazanie wygłoszone w stulecie Sztabu Generalnego WP


Po zakończeniu nabożeństwa w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odsłonięta została tablica upamiętniająca 100. rocznicę ustanowienia Sztabu Generalnego WP.

Aktu odsłonięcia dokonał szef SG WP gen. broni Rajmund T. Andrzejczak, a tablice pobłobosławił Biskup Polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek.

Szef Sztabu Generalnego złożył też kwiaty w Kaplicy Katyńskiej oraz dokonał wpisu w Księdze Pamiątkowej.

 

***

 

W przededniu Święta Sztabu Generalnego WP, w Katedrze Polowej, w miejscu gdzie dziś odsłonięto tablicę pamiątkową 100-lecia Sztabu Generalnego WP zdeponowana została dla potomnych Kapsuła Czasu, zawierająca symbole nierozerwalnie związane ze Sztabem Generalnym WP.
W Kapsule znalazły się m.in. Odznaka Pamiątkowa Sztabu Generalnego WP, Proporczyk Sztabu Generalnego WP, Medal 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego WP, zapis elektroniczny wydawnictwa „Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2018”, okolicznościowa pocztówka wydana przez Pocztę Polską i okolicznościowy walor wydany przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych oraz List Pamięci.
Podpisy pod listem złożyli: szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Rajmund T. Andrzejczak, Biskup Polowy WP  generał brygady dr Józef Guzdek i szef Zespołu ds. przygotowania obchodów 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Jan Dziedzic.

 

***

 

Z okazji 100. rocznicy ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego tablicę pamiątkową odsłonięto również w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.
22 października 2018 roku aktu odsłonięcia tablicy dokonali I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora i Ewangelicki Duszpasterz Wojskowy ks. bp płk Mirosław Wola.
Podczas uroczystości obecni byli m.in. gen. bryg. Jan Dziedzic, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ks. dr Dariusz Chwastek, kadra i pracownicy Sztabu Generalnego WP oraz kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.

 
Centralnym punktem obchodów był uroczysty apel z udziałem najwyższych władz państwowych i wojskowych, parlamentarzystów, wojskowego korpusu dyplomatycznego, kadry dowódczej Wojska Polskiego, duszpasterzy, weteranów i kombatantów, który odbył się przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 
 

Podczas okolicznościowego wystąpienia szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund T. Andrzejczak podkreślił, że Sztab Generalny WP "w wymiarze ciągłości instytucjonalnej pozostaje jedną z najstarszych instytucji Rzeczypospolitej".

"Już dwa tygodnie przed formalnym ogłoszeniem niepodległości, 25 października 1918 roku, Sztab przystąpił do formowania Siły Zbrojnej Rzeczypospolitej.

"Wojsko Polskie niemal natychmiast poddane zostało najtrudniejszemu egzaminowi w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz walce o utrwalenie granic Rzeczypospolitej" - przypomniał gen. Andrzejczak.

"Pierwsze pokolenie żołnierzy WP tworzyli ludzie, którzy wnosili wiedzę, doświadczenie, również bitewne, entuzjazm i kulturę organizacyjną, przybywając z armii państw zaborczych oraz z Błękitnej Armii generała Hallera" - mówił szef SG WP.

 

Generał Andrzejczak wspomniał też wybitnych szefów SG WP: "Pamięć o naszych poprzednikach zobowiązuje. Ludzie zawsze stanowili najcenniejszy walor Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Nasze pokolenie, na fundamencie historii tworzy systemowe podstawy rozwiązań dla obronności i bezpiecznej przyszłości" - podkreślił generał.
 
"Służba i praca tysięcy żołnierzy oraz pracowników wojska złożyły się na olbrzymi dorobek, którym dziś możemy się szczycić" - dodał generał Andrzejczak.
 
Nawiązując do obecnej roli Sztabu Generalnego WP generał Andrzejczak powiedział: "Zadaniem Sztabu Generalnego jest umiejętne przewidywanie przyszłych wyzwań i zagrożeń, na nas spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie strategii użycia, rozwoju i budowania zdolności operacyjnych".
 
"Obecnie skupiamy się na sprawach tworzących systemowe podstawy bezpieczeństwa Polski. Służymy Narodowi, strzegąc niepodległości i nienaruszalności granic. Pozostajemy aktywnym uczestnikiem budowania bezpieczeństwa zbiorowego w relacjach międzynarodowych i sojuszniczych" - podkreślił szef SG WP.
 

Zwracając się  do gości, zebranych na uroczystości Sztabu Generalnego WP, generał Rajmund Andrzejczak podziękował za obecność, wsparcie i współpracę.

 
 
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, w swoim wystąpieniu podkreślił, że Sztab Generalny stanowił zawsze centrum intelektualne i dowódcze Wojska Polskiego.
 
„Tak jest i dziś, szczególnie w kontekście zmiany systemu kierowania i dowodzenia”  - powiedział minister.
 
"Chciałem podkreślić, że moja inicjatywa, jako ministra obrony narodowej, zmiany systemu kierowania i dowodzenia, przyjęta przez rząd Rzeczypospolitej, przez parlament, zaakceptowana i wspierana od samego początku, bo uzgodniona z prezydentem Andrzejem Dudą, przywraca właściwą rangę i pozycję Sztabowi Generalnemu WP" - zaznaczył Mariusz Błaszczak.
 
Minister dodał, że szef Sztabu Generalnego "już niedługo będzie pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej".
 
"To jest olbrzymia odpowiedzialność, ale też dowód dużego zaufania do żołnierzy i dowódców Wojska Polskiego" - podkreślił szef MON.
 
"Podjąłem decyzję o przywróceniu szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego rzeczywistej pozycji pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej. Szef instytucji wojskowej o 100-letniej tradycji i najważniejszych zadaniach dowódczych i koncepcyjnych zasługuje na wyróżniające miejsce w szyku" - dodał minister.
 
"Dziękuję Wam za profesjonalizm, za patriotyzm, za poświęcenie i chęć służby Polsce - to jest ten fundament, na którym budowaliśmy i budujemy polską armię" - powiedział minister, zwracając się do kadry i pracowników Sztabu Generalnego WP.
 
Po wystąpieniach okolicznościowych minister Błaszczak, w towarzystwie szefa Sztabu Generalnego WP generała broni Rajmunda T. Andrzejczaka, złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Uroczystość zakończyło odegranie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” oraz  defilada pododdziałów  i pokaz musztry paradnej Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

 

***

 

Obchody zwieńczył uroczysty koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbył się w Filharmonii Narodowej.
 
Sztab Generalny Wojska Polskiego zawsze się zmieniał i adaptował do nowych warunków; ważne, aby zmiana roli, jaka go teraz czeka, przebiegała ewolucyjnie - powiedział prezydent Andrzej Duda na uroczystości w Filharmonii Narodowej.
 
"Historia Sztabu Generalnego WP pokazuje jak ważny był i jest to organ w systemie bezpieczeństwa i obronności naszego państwa, oraz że jego rola zawsze była fundamentalna" - powiedział prezydent. Przypomniał też historię sztabu i zmieniające się funkcje, jakie ten organ pełnił w ostatnim stuleciu.
 
Jak mówił prezydent Andrzej Duda, istotną cechą Sztabu jest "ciągła zmiana, nieustanna adaptacja i trwała ewolucja kompetencji i struktur". "Dzisiaj Sztab Generalny Wojska Polskiego stoi po raz kolejny w obliczu tego wyzwania – ponownej transformacji struktur, zdolności i uprawnień. Jako zwierzchnikowi sił zbrojnych szczególnie zależało mi na tym, aby proces ten przebiegał ewolucyjnie, żeby to nie była rewolucja oraz aby transformacja ta odbyła się przy aktywnym, partycypacyjnym zaangażowaniu Sztabu Generalnego" - podkreślił prezydent.
 
"Mam świadomość, że wdrażany od przyszłego roku system kierowania i dowodzenia, tzw. mały SKiD jest jedynie początkiem większej, choć jak wszyscy wiemy, oczekiwanej w siłach zbrojnych zmiany" - mówił prezydent Duda.
 
Szefowi SGWP gen. broni Rajmundowi Andrzejczakowi życzył, aby od nowego roku, w nowych uwarunkowaniach prawnych, na nowo określił funkcje szefa Sztabu Generalnego.
 
"Musi pan uczynić tę instytucję najnowocześniejszym sztabem Wojska Polskiego, silnym doświadczeniem, tradycją, kompetencjami intelektualnymi, planistycznymi i decyzyjnymi" - zwrócił się prezydent do generała Andrzejczaka.
 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zapewnił, że jest świadomy zadań, które przed nim stoją. "Zadanie jest wykonalne dzięki wsparciu podwładnych i przełożonych" - podkreślił generał Andrzejczak.

 

 

 


* * *
Fotogaleria:

* * *