SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
22.10.2018
STO LAT HISTORII SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO NA WYSTAWIE W MUZEUM WP
Generał broni Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP i dr Adam Buława, dyrektor Muzeum WP dokonali uroczystego otwarcia wystawy ilustrującej sto lat historii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Wystawa „Od generała Rozwadowskiego do generała Andrzejczaka. Stulecie ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 1918-2018” otrzymała Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Podczas wystąpienia generał Andrzejczak podkreślił, że wystawa obrazująca sto lat funkcjonowania Sztabu Generalnego skłania do swoistej refleksji, szczególnie, gdy przypomnimy sobie, iż formujące się w 1918 roku Wojsko Polskie już dwa lata później przeszło najważniejszy sprawdzian - stanęło do walki i obroniło dopiero co odzyskaną przez Polskę niepodległość.  


***

W 2018 r. obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W obchodzony jubileusz wykuwania niepodległej państwowości niewątpliwie wpisuje się również stulecie ustanowienia Sztabu Generalnego i jego służby Rzeczypospolitej. Ta szczególna w najnowszych dziejach Wojska Polskiego instytucja powołana została do życia 25 października 1918 r. Stulecie ustanowienia Sztabu Generalnego skłania do refleksji nad jego rolą w dziejach Oręża Polskiego i Rzeczypospolitej oraz nad żołnierzami i pracownikami sztabu swoją służbą zapisującymi kolejne karty z jego dziejów. Refleksji nad tą niełatwą, odpowiedzialną, a niekiedy i tragiczną służbą Ojczyźnie służy specjalnie przygotowana w Muzeum Wojska Polskiego wystawa rocznicowa.
Przedstawiono na niej eksponaty ilustrujące stuletnie funkcjonowanie sztabu, przybliżając życiorysy szefów Sztabu Generalnego, ich podwładnych oraz złożoność wyzwań i problemów, które przyszło im przezwyciężać w zmieniającej się rzeczywistości. Trudno wspomnieć wszystkie eksponaty, jednak spośród najciekawszych należy wymienić najbardziej wyróżniający żołnierza element – mundur wojskowy.
Symboliczną oś czasu stanowi ukazanie mundurów wybranych szefów Sztabu Generalnego począwszy od munduru gen. dyw. Stanisława Szeptyckiego, faktycznego organizatora Sztabu Generalnego na przełomie 1918 i 1919 r. Dramatyczne losy i ofiarną służbę przywołują mundury generałów Tadeusza Klimeckiego oraz Franciszka Gągora, które mieli na sobie w chwili tragicznych śmierci, wypełniając obowiązki służbowe szefów sztabu – w 1943 r. w Gibraltarze oraz w 2010 r. w Smoleńsku. Najnowsze oblicze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej symbolizuje mundur galowy wz. 108/MON generała Leszka Surawskiego, zaś upływ stulecia i bliskość szefa sztabu z wszystkimi żołnierzami Wojska Polskiego oddaje mundur polowy wz. 2010 gen. broni Rajmunda T. Andrzejczaka, aktualnego szefa Sztabu Generalnego.
Oprócz mundurów na wystawie zaprezentowano, w ujęciu chronologicznym, symbolikę wyróżniającą żołnierzy sztabu. Pokazano też dokumenty i osobiste pamiątki oficerów sztabu, w tym oficerów wywiadu.
Najciekawszą prezentowaną bronią jest szabla oficerska wz. 1921/22 z dedykacją dla majora Sztabu Generalnego Stanisława Krzysika.
Dopełnienie ekspozycji stanowi wyposażenie oficerskie oraz pamiątki związane z wyższym szkolnictwem wojskowym jako kuźnią kadr sztabu, jego zapleczem i ośrodkiem kształtującym poglądy korpusu oficerskiego na całokształt spraw związanych z wojskiem.
Zaprezentowana w przystępnej formule wystawa ma na celu zainteresowanie społeczeństwa skomplikowanymi dziejami Sztabu Generalnego na tle najnowszej historii Polski.

Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających od 24 października.


* * *
Fotogaleria:

* * *