SGWP
Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Aktualności
25.10.2018
KONFERENCJA SZKOLENIOWO-METODYCZNA SZKOLENIOWIEC-18
Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 przeprowadził w dniach 23-24 października br. konferencję szkoleniowo-metodyczną SZKOLENIOWIEC-18.

Celem spotkania było  wypracowanie kierunków funkcjonowania i rozwoju systemu szkolenia, w uwarunkowaniach nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.
 
W konferencji, która odbyła się w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, uczestniczyli przedstawiciele komórek i jednostek organizacyjnych  resortu obrony narodowej zajmujący się problematyką szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Zasadnicza część obrad została przeprowadzona w formie czterech bloków  tematycznych:
-    szkolenie dowództw w układzie narodowym i międzynarodowym;
-    szkolenie wojsk, rezerw oraz kształcenie zawodowe;
-    zabezpieczenie szkolenia;
-    system wykorzystania doświadczeń.
 
Spotkanie stanowiło doskonałą platformę wymiany poglądów i doświadczeń oraz wypracowania rozwiązań służących doskonaleniu systemu szkolenia Sił Zbrojnych RP.

* * *
Fotogaleria:

* * *